Дідур В.А. Технологія безабразивної комплектовки золотникових пар гідро розподільників / В.А. Дідур, О.І. Мушкевич // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 3.– Мелітополь: Копіцент «Документ-сервіс», 2015. – С.78-84.

Дідур В.А. Технологія фрикційного латунювання переривчастої поверхні золотника гідро розподільника / В.А. Дідур, О. І. Мушкевич // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015.- Вип. 15, Т. 4 – С.3-10.

Дидур В.А. Моделирование процесса фрикционного нанесения антиизносного материала на поверхность золотника / В.А. Дидур, И.Г. Величко, О.И. Мушкевич // Информационно-технологический вестник. – Королев, 2015. – С. 54-61.

Дідур В.А. Автоматизація стенду зносних випробувань гідророзподільників приводів енергетичних засобів / В.О. Леліков, О.І. Мушкевич, В.А. Дідур // Проблеми механізації та електрифікації АПК : мат. ІІ Всеукр. наук.-техн. Інтернет-конф. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С.

Серый И.С. Мифы о капитальном ремонте машин / И.С. Серый // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання ТДАТУ- Вип. 15, Т.3.- Мелітополь, 2015. С. 330-333.

Скляр О.Г. Механізовані технології утримання перепелів / О.Г. Скляр // Праці ТДАТУ.– Мелітополь, 2015. – Вип. 15. – Т.3. – С. 135-141.

Скляр О.Г. Порівняльна оцінка технологій вирощування кукурудзи в південній степовій зоні України / О.Г. Скляр, М.В. Зоря // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету.– Мелітополь, 2015. – Вип.5. – Т.1. – С. 114-118.

Скляр О.Г. Анализ показателей для контроля биологического процесса анаэробного разложения / А.Г. Скляр, Р.В. Скляр // MOTROL: Сommission of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2015/ Vol.17. No.9, b.-P.65-70.

Скляр О.Г. Аналіз енергетичної ефективності метантенка / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТУ.– Мелітополь, 2015. – Вип. 15. Т.2, – С. 316-322.

Скляр О.Г. Аналіз технологій підготовки залишків після анаеробного бродіння / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків, 2015. – Вип. 156, – С. 649-655.

Milko, D. Result s of Experimental Researches of Plant Material Twin-Screw Compactor / D. Milko // University of Rousse ; Bulgarian national society of agricultural engineers “Engineering and Research for Agriculture” Balkan agricultural engineering review : electronic journal;Vol. 20, December 2015 p.: 53-60.

Мілько Д.О. Тернарне представлення поверхні відклику трифакторного експерименту / Д.О. Мілько, Р.О. Бакарджиєв, І.Б. Комарова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. – Вип. 15 Т. 3 – Мелітополь, 2015. – С. 224-230.

Мілько Д.О. Рекомендації щодо створення повнораціонних кормів для молодняку великої рогатої худоби / Д.О. Мілько, Р.О. Бакарджиєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. – Вип. 15. Т. 3. – Мелітополь, 2015. – С. 195-204.

Мілько Д.О. Методика експериментальних досліджень двошнекового ущільнювача / Д.О. Мілько // Вісник Харківського національного технічного університету імені П. Василенка / ХНТУСГ. – Вип. 157. – Харків, 2015. – С. 113 – 119.

Мілько Д.О. Методологічні принципи і закономірності розвитку конкурентоспроможного техніко-технологічного забезпечення тваринництва / В.В. Шацький, Д.О. Мілько // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Вип. 212, ч. 2. – Київ, 2015. – С. 44 – 53.

Мілько Д.О. Методика експериментальних досліджень барабанного дозатору із комірковою поверхнею / Д. О. Мілько // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. – Вип. 15. Т. 4. – Мелітополь, 2015. – С. 96-103.

Мілько Д.О. Методика оцінки фізико-механічних властивостей рослинної сировини / Д.О. Мілько // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація / КНТУ. – Вип 28. – Кіровоград, 2015. – С. 196-202.

Мілько Д.О. Методика оцінки процесу потокового змішування стеблових кормів з виключенням систематичної похибки / Д.О. Мілько // Механізація та електрифікація сільського господарства: [Загальнодержавний збірник]. – Вип. №2 (101) – Глеваха, 2015. – С. 303-309.

Милько Д.А. Методы исследований физико-механических свойств растительного сырья / Д. Милько // Научни трудове. Земеделска техника и технологии. Аграрни науки и ветеринарна медицина. Ремонт и надеждност. Дизайн и ергономия / Русенски университет «Ангел Кънчев». – Т.15, серия 1.1. – Русе, 2015. – С. 142-147.

Milko D. Results of experimental researches of plant material twin-screw compactor [Electronic resource]. – on-line // Balkan agricultural engineering rewiew Vol. 20. – University of Ruse, 2015. – P. 53-60.

Милько Д.А. Результаты экспериментальных исследований барабанного дозатора с ячеистой поверхностью для сыпучих материалов / Д. Милько // An international journal on operationof farm and agri-food industry machinery. Motrol commission of motorization andenergetic in agricultural Vol 17. – №9. – Lublin-Rzeszow, 2015. – P. 61 – 65.

Милько Д. Обоснование формы дифузора двухшнекового уплотнителя и теоретические исследования изменяемого в нем давления / Д. Милько // An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. Motrol commission of motorization andenergetic in agricultural Vol 17. – №7. – Lublin-Rzeszow, 2015.-P. 127 – 130.

Журавель Д.П. Влияние абразивности биотоплива на износ плунжерных пар ТНВД / Д.П. Журавель, В.Б. Юдовинский, В.А. Коломоец // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. – Вип. 15, т. 3.-С. 350-356.

Журавель Д.П. Методология обеспечения надежности мобильной техники при использовании биологических ТСМ / Д.П. Журавель // Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплексі України : матер. VI Міжнар. наук.-техн. конф. / ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. – С. 8-10.

Журавель Д.П. Обробка біодизеля ультразвуком / Д.П. Журавель // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. – Вип. 15, т. 2 : Технічні науки. – С. 181-184.

Журавель Д.П. Покращення та контроль якісних показників біопалив та робочих рідин акустичним методом / Д.П. Журавель, Р.В. Кушлик // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Мелітополь Т. 4. Технічні науки (ч. 1) / ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. – С. 100.

Дашивець Г.І. Контроль технічного стану двигунів методом спектрального аналізу моторного мастила / Г.І. Дашивець, О.Ю. Новик // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.5, Т.1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015.-С. 140-145.

Шокарев О.М. Кінематичний аналіз транспортуючого механізму різального пристрою комбайна обчісувального типу / О.М. Шокарев // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.. П. Василенко. Технічні науки. – Вип.156. – Харків, 2015.

Дереза С.В. Дослідження інерційних приводів для сільськогосподарських машин / Дереза О.О., Дереза С.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип.5. Т.1. Мелітополь, 2015. С. 119-129.

Шокарев О.М. Механіко-технологічні особливості взаємодії обчесаних стебел з робочими органами різального пристрою / О.М. Шокарев // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15, т. 3. – С.

Паніна В.В. Спосіб відновлення гільз циліндрів з використанням ФАБО / В.В. Паніна, Г.І. Дашивець / Науковий вісник ТДАТУ [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип.5, Т.1. – С. 52-57.

Паніна В.В. Пневматичне діагностування герметичності золотникових пар гідророзподільників / О.І. Мушкевич, В.В. Паніна / Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матеріали міжнародної науково-практичної конференції за результатами досліджень 2015 р. – М.: 2016.

Болтянська Н.І. Аналіз основних помилок при спорудженні самопливної системи видалення гною періодичної дії на свинокомплексах / Н.І. Болтянська //Науковий вісник НУБіП. Серія „Техніка та енергетика АПК“ .К., 2015– Вип.212, ч.2 .- С. 269-277.

Мовчан С.І. Удосконалення схеми виробництва біопалива на основі рослинних олій / С. І. Мовчан, Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 15. Т.3, 2015.-С. 303-309.

Болтянський О.В. Дослідження довговічності та безвідмовності підсистем молоткових дробарок в процесі їх експлуатації. / О.В. Болтянський, Н.І. Болтянська // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 15. Т.3, 2015.-С. 296-302.

Болтянська Н.І. Екологічна безпека виробництва та зменшення витрат матеріальних і енергетичних ресурсів для отримання сільськогосподарської продукції / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський// Науковий вісник НУБіП. Серія „Техніка та енергетика АПК“ .К., 2015– Вип.212, ч.1 .- С. 275-283.

Болтянська Н.І. Підвищення безвідмовності підсистем молоткових дробарок в процесі їх експлуатації / Н.І. Болтянська // Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П.Василенка: Наукове фахове видання.– Вип.156.-Харків: 2015.-С. 636-640.

Болтянський Б.В.Обґрунтування конструктивно-функціональної схеми біореактора – установки для переробки органічних відходів (гною) / Болтянський Б.В.// Праці Таврійського ДАТУ. Вип. 15, том 3. Мелітополь, ТДАТУ, 2015. – С.182-188.

Болтянський Б.В. Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми бункерного кормороздавача з регульованою здатністю шнекових дозаторів / Болтянський Б.В., Гончаренко А.В. // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Кам’янець-Подільський. 2015. – С. 34-.

Болтянський Б.В. Стан ресурсної забезпеченості підприємств АПК на прикладі Запорізької області / Болтянський Б.В., Болтянський В.М., Мітков Б.В., Ігнатьєв Є.І., Шульга О.В. // Науковий вісник Таврійського ДАТУ. Вип. 5, том 1. Мелітополь, ТДАТУ, 2015. – С.68-74.

Болтянський Б.В. Шляхи зниження витрат енергії на нагрівання води при доїнні корів / Болтянський Б.В. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенко. Вип. 156, 2015. – с.641-648.

Паніна В.В. Ресурсозберігаючий спосіб відновлення блок-картеру / В.В. Паніна, О.В. Полудненко / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Наукове фахове видання. Вип. 15. Т. 3 Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С. 340-345.

Новик О.Ю. Побудова номограми для визначення режимів вібронакатування золотників / О.Ю. Новик, В.В. Паніна/ Науковий вісник ТДАТУ [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип.5, Т.1. – С. 145-149.

Самойчук К.О. Визначення відстані між соплами форсунок протитечійно-струминного змішувача безалкогольних напоїв / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко, В.Г. Циб // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. – Вип. 15, т. 1 : Технічні науки. – С. 65-72.

Самойчук К.О. Змішування рідин у протитечійно-струминному апараті / К. О. Самойчук, О.В. Полудненко, В. Г. Циб // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (8-10 вересня 2015 р., Харків-Мелітополь-Кирилівка) / ред.: В. М. Кюрчев, О. І. Черевко. – Харків, 2015. – С. 95-96.

Демьяненко Д.В. Изменение физико-механических свойств зерновых материалов в процессе тепловой обработки /Д.В. Дем’яненко // Motrol commission of motorization and energetics in agriculture – 2015. Vol.16. No.9. 37-41.

Демьяненко Д.В. Особенности конструкции реверсивного привода дозирующего поршня пневмокормораздатчика / Д.В. Дем’яненко, А.П. Чаплинський, В.Я. Дем’яненко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету Том 4 Вип. 15: Мелітополь, 2015. – С.181-.


Кувачев В. Моделирование плоско-параллельного движения в гори-зонтальной плоскости ширококолейного агросредства при кинематическом способе его управления / В. Кувачев // Motrol. – 2015. – Vol. 17, № 9. – С. 49–54.

Кувачов В.П. До питання вибору шин спеціалізованих ширококолій-них засобів сільськогосподарського призначення / В.П. Кувачов // Науковий вісник ТДАТУ. – 2015. – Вип.5, т.1. – С.14-21.

Кувачов В.П. Стабілізація тягових навантажень чизельно-полицевого робочого органу / В.П. Кувачов, Г.В. Теслюк // Науковий вісник ТДАТУ. – 2015. – Вип.5, т.1. – С.21-30.

Кувачов В.П. Оцінка стійкості руху ширококолійних енерготехноло-гічних засобів механізації сільськогосподарського виробництва / В.П. Кува-чов // Праці ТДАТУ. – 2015. –Вип. 15, т.3.- С. 204-210.

Кувачов В.П. Оцінка керованості руху широколійних енерготехноло-гічних засобів механізації с.-г. виробництва / В.П. Кувачов // XVІ Міжнаро-дна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки». 17-19 жовтня 2015 р. – Київ: НУБіП, 2015. – С. 3-4.

Данченко О.А., Кувачов В.П. Удосконалення мульчуючої системи обробітку грунту та засобів механізації для її реалізації // ІІ Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів, Меліто-поль, ТДАТУ, 2015. – С.7-9.

Зінченко М.В., Кувачов В.П. Обґрунтування параметрів вертикаль-но-фрезерного адаптера для смугового обробітку ґрунту // ІІ Всеукраїнсь-ка науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів, Мелі-тополь, ТДАТУ, 2015. – С.10-12.

Конюхов Р.Д., Кувачов В.П. Методологічний підхід в обґрунтуванні технологічного процесу передпосівного обробітку ґрунту з позиції «чорної скриньки» // ІІ Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів, Мелітополь, ТДАТУ, 2015. – С.13-15.

Рябов В.О., Кувачов В.П. Удосконалення консервуючої системи об-робітку грунту та засобів механізації для її реалізації // ІІ Всеукраїнська на-уково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів, Мелітополь, ТДАТУ, 2015. – С.4-6.

Розроблення нової методики визначення основних параметрів сільськогосподарського трактора / Адамчук В.В., Булгаков В.М., Надикто В.Т., Ігнатьєв Є.І. // Техніка і технології АПК, №10, С. 18-19

Болтянський В.М. Метод визначення оптимального терміну збирання зернових / В.М. Болтянський, Б.В. Мітков, Б.В. Болтянський, О.В. Шульга, Є.І. Ігнатьєв // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь. – Вип.5.Т.1, 2015. – С. 75 – 82.

Удосконалення технології догляду за паром / Дурман Н.М., Ігнатьєв Є.І. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2014 року «Проблеми механізації та електрифікації АПК». – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Випуск ІІ. – С. 29-31

Удосконалення технології догляду за виноградниками в умовах товариства з обмеженою відповідальністю «Агротіс» Приазовського району Запорізької області / Зуєв О.С., Ігнатьєв Є.І. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2014 року «Проблеми механізації та електрифікації АПК». – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Випуск ІІ. – С. 32-33

Розробка робочого органу для підґрунтового внесення гербіцидів / Овчаренко А.Г., Ігнатьєв Є.І. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2014 року «Проблеми механізації та електрифікації АПК». – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Випуск ІІ. – С. 34-36

Приходько Д.В. Вплив трибо логічних присадок в моторних оливах на знос деталей та надійність роботи двигунів внутрішнього згорання / Д.В. Приходько, Б.В. Мітков, Є.І. Ігнатьєв // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Мелітополь, 7-14 квітня 2015 р.). – Мелітополь : ТДАТУ, 2015. – Т. 4 : Технічні науки, ч. 2. – С. 95-100.

Орлов Я.Б. Методика вибору оптимальної технології для вирощування соняшнику / Я.Б. Орлов, Є.І. Ігнатьєв // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Мелітополь, 7-14 квітня 2015 р.). – Мелітополь : ТДАТУ, 2015. – Т. 4 : Технічні науки, ч. 2. – С. 89-94.

Михайлов Е.В. Моделирование процессов функционирования технических средств послеуборочной обработки зерна /Е.В. Михайлов// – Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. – Вип. 15. – т.4. – С.21-27 (Наукове фахове видання).

Михайлов Е.В. Теоретические основы обеспечения эффективности послеуборочной обработки зерна /Е.В. Михайлов// – Природне агровиробництво в Україні: проблем становлення, перспектив розвитку.– Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 2015. – С. 66-68 (Наукове фахове видання).

Михайлов Е.В. Параметры функционирования системы послеуборочной обработки зерна / Е.В. Михайлов // MOTROL Commission of Motorization and Power industry in Agriculture Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, –Volume 17, № 9. –2015, – р. 19 – 22. (Наукове закордонне видання).

Михайлов Є.В. Шляхи інтенсифікації процесу попередньої очистки зерна та олійної сировини соняшнику./ Є.В. Михайлов, Н.О. Задосна// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2015. – Вип. 5, т. 2. – С. 41-49. (Наукове фахове видання).

Михайлов Є.В. Обгрунтування параметрів та режимів роботи пневмосепаратора попередньої очистки олійної сировини соняшнику / Є.В. Михайлов, Н.О. Задосна, Г.В. Теслюк, М.О. Рубцов// Вісник ДДАЕУ. – Дніпропетровськ, 2015. – №4 (38) – С. 91-95 (Наукове фахове видання).

Михайлов Є.В. Методика визначення якісних показників роботи се- паруючої складової повітрярозподільного пристрою машини попереднього очищення зерна / Михайлов Є.В., Задосна Н.О., Білокопитов О.О.// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2015. – Вип. 5, т. 2. – С. 78 – 90. (Наукове фахове видання).

Михайлов Е.В. Аспекты обоснования параметров послеуборочной обработки зерна/ Е.В. Михайлов// Матеріали Х Междунар. наук.- практ. конф. – Кіровоград, 2015. – С. 114 -116. (Наукове фахове видання).

Михайлов Є. В. Удосконалення пневморешітного сепаратору зернового вороху /Михайлов Є. В., Задосна Н.О., Білокопитов О.О.// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2015. – Вип. 15, т. 4. – С. 28 – 38. (Наукове фахове видання).

Михайлов Е.В. Условия и показатели функционирования системы послеуборочной обработки зерна /Е.В. Михайлов// Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве. НЦП НАН Беларусии по механизации сельского хозяйства. – Т. 2.- Минск, 2015. – С. 281-287. (Наукове фахове видання).

Theoretical research into the frictional slipping of wheel-type undercarriage taking into account the limitation of their impact on the soil (S) Agronomy Research, 2015, Volume 13, Number 1. – P.148–157 (Estinia, Tartu) Надикто В .Т. M. Arak, J. Olt

Наукові основи агрегатування сільськогосподарських машин Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2015. – Вип. 163. Надикто В .Т.

Основні напрями технічної інноваційної діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету Тези доповідей Міжнародної науково-практич-ної конференції, 8-11 вересня, 2015 р., Харків – Мелітополь Надикто В .Т. Кюрчев В.М.

Прогноз розвитку енергонасиченості сільськогосподарських тракторів Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск №1 (100).- Глеваха, 2015 Надикто В .Т. Величко О.В.

Як треба продавати землю The Ukrainian Farmer, 2015, №10 Надикто В .Т.

Теорія і практика обробітку грунту в сучасних умовах Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск №2 (101).- Глеваха, 2015 Надикто В .Т. Булгаков В.М., Танчик С.П.

Дослідження стійкості вертикального руху орно-подрібнювального МТА Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск №2 (101).- Глеваха, 2015 Надикто В .Т. Булгаков В.М., Кюрчев В.М. Надикто В .Т.

Надикто В .Т. Кістечок О.Д. Дослідження стійкості руху орного МТА за схемою «push-pull» Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск №2 (101).- Глеваха, 2015

Надикто В .Т. Кістечок О.Д. Експериментальна оцінка адекватності математичної моделі орного МТА Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології та інновації». Вінниця, 2015, т.3

Надикто В .Т. Булгаков В.М., Кюрчев В.М., J. Olt Structure development and results of testing a novel modular power unit (S) Agriculture and Agricul-tural Science Procedia, 2015, №7. Рр. 40-44.

Надикто В .Т. Самородов В.Б. Універсальність і ефективність тракторів серії ХТЗ-160 AgroToday, №1, 2015.

Надикто В .Т. Агрегатування як розділ землеробської механіки Техніка і технології АПК, 2015, №4 С.11-14.

Надикто В .Т. Кюрчев В., Рубанский В., Иринчев Д. Исследование управляемости движения машинно-тракторного агрегата Научни известия «Scientific technical union of mechanical engineering», 2015, №17(180), vol.3, p.90-93.

Надикто В.Т. Определение максимального буксования колесных движителей с учетом ограничения их давления на почву Тракторы и сельхозмашины, 2015, №8

Є.Сербій , І. Іваненко, Л. Шустік, В.Сотенко, А. Карпенко Обґрунтування конструкції машини для смугового обробітку грунту // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України. Збірник наук. пр. / ДНУ “Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого” (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого). – Дослідницьке, 2015. – Вип. 19(33) – С. 165-175.

І. Іваненко, Є.Сербій, В.Сотенко, А. Карпенко Обґрунтування конструкції машини для садіння біоенергетичних культур // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України. Збірник наук. пр. / ДНУ “Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого” (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого). – Дослідницьке, 2015. – Вип. 19(33) – С. 299-306.

В. Кравчук, Т. Бабинець, В.Гусар, Є. Сербій, А. Бондаренко, Л. Козярук, Л. Лисак Науково- випробувальні дослідження – на службу аграріям // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогоспо-дарського виробництва України. Збірник наук. пр. / ДНУ “Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сіль-ськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого” (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого). – Дослідницьке, 2015. – Вип. 19(33) – С. 3-21.

Цизь І., Кірчук Р., Цизь К., Сербій Є. Інтенсифікація сушіння насіння сої – переду-мова ощадного отримання олії // Техніка і технології АПК. – 2015 – №3. – С. 27-29

Сербий Е.К. Моделирование динамики свойств дражированных семян в почве / Е.К. Сербий, А.С. Кушнарев // Информационные технологии, системы и приборы в АПК. Ч.2: материалы 6-ой Международной научно-практической конференции «АГРОИНФО-2015» (Новосибирск, 22-23 октября 2015 г.) / Сибирский физико-технический институт аграрних проблем. – Новосибирск, 2015. – С. 112-128

Шульга О. В. До питання збирання сої на полях, зрошуваних дощувальними машинами “Фрегат” / О.В. Шульга // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції 7-14 квітня 2015 р. – Мелітополь: ТДАТУ, – 2015. Т. 4, ч. 2.– С.27-29.