В лабораторії дозування та змішування кормів ауд. 7.102а проводяться наступні лабораторні роботи: «Експериментально-теоретичне дослідження тарілчастого дозатора кормів» та  «Дослідження процесу змішування кормів».

В процесі виконання роботи студенти отримують  теоретичні відомості з основи теорії змішування кормів; методики визначення кінематичних показників режимів роботи змішувачів та однорідності кормової суміші. Закріплюють методику визначення основних показників роботи дозатора. Вивчають класифікацію та конструкцію дозаторів і змішувачів. Отримують практичні навички з статистичної обробки результатів вимірювань та побудови тарувальної кривої для переналагодження дозатора.