Лабораторна робота «Відновлення деталей машин електроконтактним приварюванням»

В процесі виконання роботи студенти отримують  теоретичні відомості з фізичної сутністі та технології формування покрить при електроконтактному приварюванні дроту, стрічки і порошкових матеріалів, методику визначення технологічних режимів, відомості про обладнання і матеріали для електроконтактного| приварювання. Отримують практичні навички з визначення режимів, налагодження обладнання та  приварювання металевої стрічки при відновленні деталей машин.