logo_tsatu_2023-120x120

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

logo_uniba-120x120
logo_pw-120x120

Університет імені Альдо Моро в Барі (Італія)

Варшавський політехнічний університет
(Польща)

logo_uni-ruse-120x120
logo_uak-120×120

Русенський університет імені Ангела Канчева
(Болгарія)

Краківський сільськогосподарський університет
імені Гуго Коллонтая (Польща)

logo_lbtu-120x120
logo_itp-120x120

 Латвійський університет природничих наук і технологій
(Латвія)

Інститут технології та наук про життя у Фаленці
(Польща)

logo_emu-120x120
logo_puls-120x120

Естонський університет природничих наук
(Естонія)

Університет природничих наук у Познані
(Польща)

logo_etsm-120×120
line

Науковий комітет

 Міжнародної науково-практичної конференції
«Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі»

Кюрчев С. В. – д.т.н., проф. кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика», ректор Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (голова наукового комітету);

Христо Белоев – акад., д.т.н., проф. катедри «Земеделска техника», Аграрно-индустриалния факултет, ректор на Русенския университет «Ангел Кънчев», член-кореспондент на Българската академия на науките, председател на Съюза на учените – клон Русе (Болгарія) (співголова наукового комітету);

Панченко А. І. – д.т.н., проф. кафедри «Мехатронних систем тракторів та сільськогосподарських машин», проректор з наукової роботи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (співголова наукового комітету);

Журавель Д. П. – д.т.н., проф. кафедри «Експлуатації та технічного сервісу машин» ТДАТУ (секретар наукового комітету);

Кюрчев В. М. – д.т.н., проф. кафедри «Експлуатації та технічного сервісу машин», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НААН України, радник ректора ТДАТУ;

Simone Pascuzzi – Prof. Dr. Dipartimento di scienze del suolo, produzioni vegetali e prodotti alimentari, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Італія);

Надикто В. Т. – д.т.н., проф. кафедри «Експлуатації та технічного сервісу машин» ТДАТУ, член-кореспондент НААН України;

Waldemar Izdebski – dr hab. inż. prof. Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska (Польща);

Wojciech Golimowski – dr hab. inż. prof. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości (Польща);

Semjons Ivanovs – dr. inž. (PhD) Inženierijas fakultāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (Латвія);

Damian Marcinkowski – dr inż. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy (Польща);

Скляр О. Г. – к.т.н., проф., в.о. зав. кафедри «Експлуатації та технічного сервісу машин» ТДАТУ;

Jüri Olt – doktorikraad (PhD), professor Eesti Maaülikool (Естонія);

Mirosław Czechlowski – dr inż. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Instytut Inżynierii Biosystemów, Zakład Inżynierii Systemów Energetycznych (Польща);

Urszula Malaga-Toboła – dr hab. inż. prof. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Польща);

Tomasz Jakubowski – dr hab. inż. prof. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Польща);

Кофанова О. В. –  д. п. н., к. х. н., проф. кафедри «Інженерна екологiя ІЕЕ» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Jan Giełżecki – dr inż. prof. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Польща);

Beata Brzychczyk – dr inż. prof. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Польща);

Кувачов В. П. – д.т.н., проф. кафедри «Експлуатації та технічного сервісу машин»,  декан механіко-технологічного факультету ТДАТУ.

На головну
Інформаційний сайт
Міжнародної науково-практичної конференції
«Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі»
© ТДАТУ, м. Запоріжжя, 2023 р.