Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку зовнішньоекономічної, туристичної та митної діяльності, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є:

  • виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт;
  • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук аспірантами і викладачами кафедри;
  • написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
  • участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
  • стажування професорсько-викладацького складу кафедри в установах НАН України, навчальних закладах України та зарубіжних країн;
  • залучення студентів до наукової роботи та ін.

Згідно наукових підпрограм, основними напрямами наукових досліджень на кафедрі є:

  • «Підвищення надійності технічних та зрошувальних систем та комплексів АПК»
  • «Розробка науково-методичної основи та обґрунтування параметрів біотехнічної системи виробництва молока»
  • «Наукові основи глибокої переробки насіння рицини на олію та високобілкові корми»
  • «Розробка науково обґрунтованої системи ресурсовикористання у тваринництві на основі оптимізації продукуючих і середовищеформуючих функцій виробництва»

Ці наукові напрями визначали і визначають спрямованість наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри, а також аспірантів та здобувачі вищої освіти.

На кафедрі функціонують науково-дослідні лабораторії Науково-дослідного інституту механізації землеробства півдня України за наступними програмами:

1) «Розроблення технологічного регламенту вирощування сільськогосподарських культур з використанням елементів колійної системи землеробства» (2021-2025 рр. № державної реєстрації №0121U109978, керівник д.т.н. Надикто В.Т.)

2) «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» (2021-2025 рр. № державної реєстрації №0121U110251).

3) «Розробка технологій та апаратів для очищення та контролю від забруднення поливної води, робочих та мастильних рідин» (202..-202.. рр. № державної реєстрації №0116U002743).

4) «Розробка електротехнологічного комплексу і технічних засобів для підвищення якості паливно-мастильних матеріалів» (202..-202.. рр. № державної реєстрації №0116U002723).

За результатами проведених досліджень науково-педагогічним персоналом кафедри опубліковано чимало статей та впроваджено наукові розробки. Викладачі приймали участь в роботі науково-практичних конференцій, семінарів за межами університету на яких виступали з доповідями.

Упродовж останніх років НПП кафедри брали участь у дослідженнях  НДЦ ТДАТУ, протягом цього періоду впроваджено:

– Посівний МТА у складі трактора ХТЗ-16131 і модернізованої сівалки ПАТ «Ельворті»;
– Культиваторний МТА у складі трактора ХТЗ-16131 і модернізованого культиватора КРН-8,4 ПАТ «Ельворті»;
– Боронувальний агрегат для догляду за паром у складі трактора МТЗ-82 і борони БР-8 ТОВ «Оріхівсільмаш»;
– Боронувальний агрегат у складі трактора ХТЗ-16131 і культиватора «Червонец» ПАТ «Лозівські машини».

В рамках роботи за договорами про наукове співробітництво з науковими установами, організаціями, підприємствами НПП брали участь у дослідженнях та проводили безпосереднє консультування фахівців:

– ТОВ «АЙКЬЮ КОМПОЗИТ» щодо випробування текронового плуга;
– ТОВ «Каховське АТП 16506» щодо розробки методики діагностування технічного стану форсунок дизелів віброакустичним методом та розробки методики експрес оцінки якості дизельного палива;
– ТОВ «Оріхівсільмаш» згідно госпдоговірної тематики «Експлуатаційно-технологічна оцінка роботи ротаційної борони БР-6 на обробітку грунту»;
– Фермерське господарство «АГРО-ВІ» щодо спільного і узгодження співробітництва у сфері наукового консультування;
– Дочірнє підприємство «Гуляйпільський механічний завод» ПАТ «Мотор Січ» щодо розробки новітніх технологій i техніки сільськогосподарського виробництва;
– КТ «Желєв С. С. і компания» «Мелітопольський елеватор» стосовно удосконалення технології післязбиральної обробки зерна;
– ФГ «Експеримент» Михайлівського району Запорізької області щодо впровадження технології no-till;
–  ДП «Науково-інженерний центр матеріалів для зварювання та наплавлення Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НААНУ», щодо випробування культиваторних лап;
– ТОВ «Газтехсервіс» м. Мелітополь, щодо спільного узгоджене співробітництво у сфері наукового консультування;
– ТОВ «Агрикол» м. Мелітополь, щодо спільного узгоджене співробітництво у сфері наукового консультування;
– ПП «Сервіор» щодо розроблення елементів точного землеробства при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах Запорізької області.

У своїй роботі професорсько-викладацький склад кафедри орієнтується на найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти, впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення навчального процесу, проведення навчально-ознайомлювальних екскурсій та відвідування виставок. Це дає змогу майбутнім фахівцям здобувати ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін і практичні навички.