Онлайн підручник – комп’ютерний педагогічний програмний засіб, що призначений у першу чергу для подання нової інформації, яка доповнює друкарські видання, служить для індивідуального навчання, і дозволяє тестувати одержані знання чи вміння студента.

Інформаційно-ілюстративне навчання за допомогою електронного підручника сприяє засвоєнню великого за обсягом і досить складного матеріалу. Електронний  підручник, що містить не тільки текстову і графічну інформацію, але й звукові та відеофрагменти, дозволяє індивідуалізувати навчання і, на відміну від звичайного (друкованого) підручника, має інтерактивні можливості, тобто може надати необхідну інформацію за запитом студента, що наближає електронний  підручник до навчання, яке здійснюється під керівництвом викладача.

Широке використання в електронному підручнику ознак кольоровості, істотно підвищує його інформаційну цінність. В ньому єможливість виділяти окремі слова або фрази кольором, фоном або іншим способом, що покращує наочність і дозволяє акцентувати увагу на головному. Електронний  підручник містить велику кількість ілюстративного матеріалу, що активізує розумову діяльність студента і забезпечує практичну наочність навчання. Використання відеофрагментів або анімації дозволяє передати в динаміці процеси і явища, що вивчаються. Ці компоненти визначають мультимедійний характер електронного підручника. Застосування аудіофрагментів в електронному підручнику дозволяє не тільки наблизити його до звичних способів надання інформації, але й поліпшити сприйняття нового матеріалу, при цьому активізуються не тільки зорові, але й слухові центри головного мозку (за даними ЮНЕСКО, при аудіосприйнятті засвоюється тільки 12% інформації, при візуальному – 25%, а при аудіовізуальному – до 65% сприйнятої інформації). Викладачами кафедри були розроблені електронні підручники з наступних навчальних дисциплін.

Електронний посібник «Машини та обладнання для тваринництва», автор к.т.н., доц. Скляр Р.В.

Електронний посібник «Механізація технологічних процесів», автор к.т.н., доц. Болтянська Н.І.

Електронний посібник «Машиновикористання в тваринництві», автор к.т.н., доц. Скляр Р.В.

Електронний підручник «Основи проектування тваринницьких підприємств», автор к.т.н., доц. Болтянська Н.І.

Електронний посібник «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», автор к.т.н., доц. Паніна В.В.

Електронний посібник «Системи точного землеробства»: конспект лекцій, автор д.т.н., проф. Мілько Д.О.