Обложка Альтернативне паливо для енергетики АПК Кюрчев В.М., Дідур В.А.. 2012«Альтернативне паливо для енергетики АПК». Посібник / Кюрчев В.М., Дідур В.А., Грачова Л.І. ; за ред. В.А. Дідура. К. : Аграрна освіта, 2012. 416 с. ISBN 978-966-2007-59-6

.

У навчальному посібнику розглянуто проблеми енергетичної безпеки людства, в т. ч. України, що супроводжується обмеженими запасами паливно-енергетичних ресурсів. Приділена увага загостренню екологічної проблеми, що пов’язана із використанням вуглеводних палив. У ситуації, що склалася, зменшити шкідливий вплив на екологію, вплинути на розширення сировинної енергетичної бази та знизити собівартість сільськогосподарської продукції можливо шляхом використання альтернативних видів палива. Фізико-хімічні, експлуатаційні якості палив адаптовані до технологій виробництва і умов сільськогосподарського виробництва.

.

.