teh-servys-2014«Технічний сервіс в АПК». Навчально-методичний комплекс: навч. посіб. для студентів інжен. спец. на осв.-кваліф. рівня «Бакалавр» напрямку «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» / C.М.Грушецький, І.М.Бендера, О.В.Козаченко, О.М. Шокарев та ін. // за ред. C.М.Грушецького, І.М.Бендери. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. 680 с.

У навчальному посібнику приведена програма і методика вивчення дисципліни «Технічний сервіс в АПК» на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» з напрямку підготовки: «Процеси, і машини та обладнання агропромислового виробництва» для спеціальностей «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та «Обладнання лісового комплексу» у вищих навчальних закладах. Приведено спеціальний довідковий матеріал та зразки програм, лекції, методичні матеріали для проведення лабораторно-практичних занять, програмні питання для атестації, набір письмових екзаменаційних питань, збірник тестових завдань, збірник інженерних задач, методичні матеріали для виконання розрахунково-графічних робіт, індивідуальних завдань і самостійної роботи, програмне комп’ютерне, мультимедійне і технічне забезпечення дисципліни. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів аграрної освіти.