Виконана дипломна кваліфікаційна робота має носити логічний, доказовий, аргументований характер.

Основними завданнями дипломної роботи є:

– проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;

– набуття досвіду конкретного використання сучасних, математичних методів і комп’ютерної техніки;

– розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;
– підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Завершується дипломне проектування публічним захистом дипломних робіт в присутності Державної екзаменаційної комісії державною мовою та за бажанням студента додатково іншою іноземною мовою. Висновки державної екзаменаційної комісії є підставою для видачі диплома бакалавра або магістра, в якому вказується оцінка за виконання та захист дипломної роботи.

Дипломне та курсове проектування ведеться на базі відповідних методичних матеріалів:

Методичні рекомендації з оформлення курсових і дипломних проектів (робіт);

Методичні вказівки для виконання курсового проектування;

Методичні вказівки для виконання дипломного проектування