6.1

Автоматична система керування температурою та вологістю в лабораторії грибівництва

Для зменшення трудовитрат, енерго- та водозберігання спільними зусиллями кафедр «Технічні системи технологій тваринництва» та «Харчові технології та готельно-ресторанна справа» створено автоматизовану систему керування мікрокліматом при вирощуванні грибів.

Пристрої для здвоювання коліс тракторів

Застосування пристроїв для здвоювання коліс тракторів тягових класів 1,4; 3 і 5 практично вдвічі збільшує площу їх опорної поверхні, що дозволяє зменшити ущільнення грунту, буксування рушіїв і питомі витрати палива.

Пристрої для здвоювання коліс тракторів
 5.2

Вивідник для перепелів

Для зменшення навантаження на розроблений інкубатор в лабораторії «Утримання перепелів» було створено вивідник, який дозволяє створити сприятливі умови для виведення та першої доби життя пташенят перепелів.

 Агрегат для обробітку пару

Агрегат складається із трактора тягового класу 1,4 та навісної боронувальної секції. Для зменшення ущільнення грунту енергетичний засіб обладнується здвоєними шинами з допомогою механізму, розробленого співробітниками НДІ МЗПУ.

Агрегат для обробітку пару БП-9
 Технологія переробки рицини на оливу та метиловий ефір

Технологія переробки рицини на оливу та метиловий ефір

В лабораторії кафедри розроблена методика переробки рицини, експериментальну частину дослідів проводять на лабораторному стенді.

 Універсальний культиватор

Основою культиватора є рама серійного просапного знаряддя КРН-8,4. Для здійснення суцільної культивації зябу гряділь кожної із його секцій подовжено і обладнано трьома універсально – стрілчастими лапами та спеціальною борінкою.

Універсальний культиватор
4.1

Гранулятор

Глибока переробка вторинної продукції виробництва перепелів, дозволила зменшити собівартість виробництва основної продукції птахівництва, завдяки застосуванню впровадженого гранулятора.

 Модульний енергетичний засіб тягового класу 3-5

Нині Україна із потрібних господарствам чотирьох основних класів тракторів (1,4; 2; 3 і 5) виробляє тільки два (кл. 1,4 – ПМЗ, м. Дніпропетровськ та кл.3 – ВАТ “ХТЗ”, м.Харків).

Недостатня кількість тракторів тягового класу 5 (типу К-700, К-701) в сільськогосподарських підприємствах України негативно відбивається на своєчасності виконання таких важливих технологічних операцій, як основний обробіток ґрунту.
Перенесення ж цієї роботи на весняний період, як показала практика минулих років, приносить значні збитки.

Таке становище породжує досить гострі проблеми, для вирішення яких потрібно або закупляти відсутні енергетичні засоби за кордоном, або налагодити їх самостійне виробництво. З ряду причин реалізація обох варіантів на Україні нині є досить
проблемною.

Вихід із цього скрутного становища можливий завдяки створенню в нашій країні на базі колісних тракторів, що виробляються Харківським тракторним заводом, принципово нових модульних енергетичних засобів (МЕЗ) перемінного тягового класу.

Модульний енергетичний засіб тягового класу 3-5
3.2

Комбінований інкубатор-вивідник для перепелів

Створення замкненого циклу виробництва продукції птахівництва, на прикладі вирощування перепелів, викликало необхідність розробки та впровадження інкубатора-вивідника.

 Двомашинна напівнавісна зчіпка СС-7,2

Напівнавісна двомашинна гідрофікована зчіпка призначена для агрегатування двох причіпних сівалок типу СЗ-3,6 з трактором тягового класу 1,4.

Двомашинна напівнавісна зчіпка СС-7,2
2.1

Потокова технологічна лінія ущільнення рослинної сировини УРС-1

Зменшення втрат поживних речовин в рослинній сировині в період зберігання дозволяє забезпечити розроблена потокова технологічна лінія ущільнення рослинної сировини УРС-1.

Технології збирання зернових культур методом обчісування рослин на корені

Збирання зернових культур методом обчісування на корені дозволило якісніше та з меншими витратами виконати збирання врожаю.

Технології збирання зернових культур методом обчісування рослин на корені
 1 768x596

Безнапірний дуговий сепаратор

Використання фізико-механічних властивостей гнойової маси ВРХ дозволило розробити зразок безнапірного дугового сепаратору.

Велика кількість наукових розробок викладачів кафедри експлуатації та технічного сервісу машин підтверджена патентами на винаходи, способи та корисні моделі.

Патенти і авторські свідоцтва професорсько-викладацького складу
кафедри експлуатації та технічного сервісу машин