В лабораторії технічних вимірювань в машинобудівництві та ремонті ауд. 7.212 проводяться наступні лабораторні роботи: «Класифікація методів і засобів вимірювання», «Контроль деталей калібрами», «Вимірювання штангенінструментами», «Вибір універсальних вимірювальних засобів».

В процесі виконання робіт студенти вивчають загальну конструкцію, призначення інструментів, кінцевих мір довжини. Навчаються: добирати блоки плиток завданого розміру; контролювати і визначати придатність розмірів циліндричних валів і отворів граничними калібрами – пробкою і скобою; вимірювати розміри деталей основними видами штангенінструментів і визначати придатність розмірів; вибирати універсальні засоби для вимірювання лінійних розмірів деталей.

Також в аудіторії проводяться практичні роботи: «Допуски та посадки – основні поняття та визначення», «Система допусків і посадок ISO», «Розрахунок і вибір посадок з натягом», «Розрахунок і вибір посадок підшипників кочення».

В процесі виконання практичних робіт студенти вивчають терміни і визначення відносно допусків і посадок; методику розрахунку і вибору посадок з натягом з урахуванням конкретних умов роботи з’єднання, розмірів, матеріалу, питомого тиску, шорсткості поверхонь; методику розрахунку і вибору посадки кілець підшипників кочення в залежності від характеру і величини навантаження. Навчаються визначати параметри розмірів і з’єднань, будувати схему полів допусків з’єднання; обирати посадки методом аналогії  і позначати обрані посадок на креслениках.

Крім цього аудиторія 7.212 використовується для проведення круглих столів, засідань, нарад, наукових конференцій та олімпіад.