В лабораторії доїння корів ауд. 7.206 проводяться наступні лабораторні роботи: «Технологічний розрахунок доїльних установок», «Визначення залежності впливу вакууметричного режиму на робочий процес пульсатора», «Трасування вакууметричних проводів доїльних установок», «Технологія промивання доїльно-молочного обладнання та мийно-дезінфікуючі засоби», «Вивчення будови та аналіз роботи доїльних апаратів», «Вивчення будови та аналіз роботи доїльних установок для доїння в стійлах та на пасовищах», «Вивчення будови та аналіз роботи доїльних установок для доїння в доїльних залах», «Дослідження роботи лічильників молока», «Оцінювання технічного стану вакуумної системи доїльної установки» та «Оцінювання технічного стану  доїльних апаратів».

В процесі виконання робіт студенти: вивчають типи і оцінку доїльних установок; знайомляться з методикою технологічного розрахунку доїльних установок; засвоюють наступні технологічні розрахунки: продуктивності праці операторів машинного доїння; кількості доїльних апаратів, що обслуговує оператор; кількості операторів, необхідних для обслуговування доїльної установки; продуктивності доїльної установки (за кількістю корів, молока); продуктивність доїльної установки для доїння в доїльних залах; вивчають будову та принцип роботи доїльного апарату «Дуовак 300»; визначають залежність впливу вакуумного режиму на робочий процес пульсатора; проводять розрахунок геометричних параметрів гідравлічного пульсатора; засвоюють методику трасування вакуумних проводів доїльних установок для різних варіантів їх розміщення; вивчають особливості монтажу вакуумних проводів і арматури доїльних установок; вивчають технологію промивання доїльно-молочного обладнання; знайомляться з технологічними картами машинного промивання деталей доїльних апаратів; вивчають призначення, будову і технологічний процес доїльних апаратів; правила розбирання та збирання доїльного апарата та увімкнення його у роботу; знайомляться з технологічним процесом і особливостями доїльних апаратів «Волга», ДА-2М, «Імпульс-59», Duovac 300, «Стимопульс», «Нурлат»; вивчають загальну будову доїльної установки АДМ-8А,  УДС-3Б; робочий процес на різних режимах і основні правила експлуатації доїльних установок, відмінності в роботі та конструкції; знайомляться з порядком і правилами комплектування доїльної установки АДМ-8А для доїння 100 і 200 корів; вивчають будову та роботу доїльної установки УДМ-200 «Брацлавчанка», АД-100Б; знайомляться з особливостями доїльних залів «Ялинка 30°», «Ялинка 50°», TURN-STYLES HBR, TURN–STYLES PER, «Європаралель»; вивчають: класифікацію лічильників молока; конструкції і дослідження робочого процесу лічильника молока МГБ; будову та роботу лічильника молока УЗМ-1; знайомляться з конструктивними особливостями групових та індивідуальних лічильників молока; вивчають: принцип дії та конструкцію приладу КИ-4840М; схеми підключення приладу КИ-4840М до вакуумної магістралі; знайомляться: з методикою перевірки герметичності молоко-вакуумних магістралей; з методикою перевірки засміченості вакуум-проводів; вивчають будову та принцип роботи доїльних апаратів, а також основні операції технічного обслуговування; вимоги до дійкової гуми, яка встановлюється на один доїльний апарат; вивчають конструкцію приладу КИ-4273; експериментально визначають жорсткість дійкової гуми та її технічний стан; знайомляться з будовою, принципом дії приладів і стендів, які використовують при технічному обслуговуванні доїльних апаратів.