Студентська олімпіада – система масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок серед студентів.

Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення навчального процесу.

Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання з циклів технічної підготовки студентів, що вивчають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в минулому році.

Мета олімпіади

Олімпіади відносяться до основних видів навчальної роботи студентів, проводяться щорічно у формі творчого змагання з метою:

  • підвищення зацікавленості студентів до дисциплін, які вивчаються;
  • поглиблення знань студентів, виявлення серед них найбільш підготовлених з певної дисципліни;
  • виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей студентів;
  • стимулювання творчої праці студентів і науково-педагогічних працівників;
  • активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів;
  • підвищення якості підготовки фахівців, інтенсифікації та вдосконалення навчального процесу;
  • формування команд для участі в Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах з навчальних дисциплін і спеціальностей.

Наказ Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018-19 навчальному році

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Вимоги до проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей в 2018-19 навчальному році

Відомості про автора та наукового керівника наукової роботи (бланк)

Рецензія на наукову роботу …, представлену на Конкурс

План проведення студентських олімпіад І туру кафедри експлуатації та технічного сервісу машин на 2022-2023 навчальний рік


Олімпіада з дисципліни: «Аграрна інженерія»

Олімпіада з дисципліни: «Аналіз технологічних систем»

Олімпіада з дисципліни: «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»

Олімпіада з дисципліни: «Вступ до фаху»

Олімпіада з дисципліни: «Гідравліка та основи водопостачання»

Олімпіада з дисципліни: «Експлуатація блоково-модульних МТА»

Олімпіада з дисципліни: «Експлуатація машин і обладнання»

Олімпіада з дисципліни: «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві»

Олімпіада з дисципліни: «Машиновикористання техніки в тваринництві»

Олімпіада з дисципліни: «Методологія наукових досліджень»

Олімпіада з дисципліни: «Обгрунтування технологічних процесів в рослинництві»

Олімпіада з дисципліни: «Організація робіт підприємств технічного обслуговування»

Олімпіада з дисципліни: «Основи технічної творчості»

Олімпіада з дисципліни: «Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва»

Олімпіада з дисципліни: «Ремонт машин та обладнання»

Олімпіада з дисципліни: «Система точного землеробства»

Олімпіада з дисципліни: «Смарт технології в рослинництві»

Олімпіада з дисципліни: «Технічний сервіс в АПК»

Олімпіада з дисципліни: «Технічний сервіс мехатронних систем»

Олімпіада з дисципліни: «Технологічні системи в землеробстві»

Олімпіада з дисципліни: «Транспортний процес в АПК»


На кафедрі технічного сервісу та систем в АПК до участі в ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад у 2018-19 навчальному році викладачами було підготовлено 13 студентів


Переможці Всеукраїнських студентських олімпіад кафедри технічного сервісу та систем в АПК:

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Ремонт машин»

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і кострукцій»

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком «Інноваційні розробки з технічного оснащення процесів тваринництва»