Обкладинка Стат. обробка і оформлення.. Навчальний посібник. Мілько Д.О. 2017«Статистична обробка і оформлення результатів експериментальних досліджень (із досвіду написання дисертаційних робіт)». Навчальний посібник / О.В. Кисельов, І.Б. Комарова, Д.О. Мілько, Р.О. Бакарджиєв, за заг. ред. Д.О. Мілька; Інститут механізації тваринництва НААН. Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). Запоріжжя : СТАТУС, 2017. 1181 с.

.

Розглянуто методи статистичного аналізу даних в агрономічних і технічних науках. Подані основи обробки і оцінювання результатів досліджень однофакторних і багатофакторних експериментів. Наведено способи розрахунку та представлення числових і графічних результатів із використанням персональних комп’ютерів при застосуванні табличного процесора Microsoft Excel у складі Microsoft Office та пакету прикладних програм Statistica.

.

.

.