Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК»:

ПЗ_1 Задачі про управління запасами (ресурсами) та транспортного типу ;

ПЗ_2 Оптимізація добового раціону годівлі ;

ПЗ_3 Оптимізація структури та річного обороту стада ВРХ ;

ПЗ_4 Оптимізація структури посівних площ ;

ПЗ_5 Оптимізація розподілу мінеральних добрив .