Презентаційні матеріали з дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 208 «Агроінженерія» до змістового модулю 1:

– Презентація теми 1 з дисципліни МТП АПК до ЗМ1.