Рисунок2.

.«Технології наукових досліджень в технічному сервісі». Курс лекцій / Н.І. Болтянська, Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 374 с.

.

У курсі лекцій викладено зміст дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі». Наведені загальні поняття про: структуру, тенденції розвитку і класифікацію науки в Україні, організацію науково-дослідної діяльності в Україні, основні напрями наукових досліджень; методичні основи наукового дослідження, основні принципи загальнонаукових досліджень та основи системного дослідження; особливості теоретичних та експериментальних досліджень; основи пошуку, накопичення та опрацювання наукової інформації; основи етики наукових досліджень; особливості викладу та обґрунтування наукових результатів.

.