Монографією називають наукове книжкове видання певного дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному або декільком авторам.
Наукова монографія є науково-дослідницькою працею, предметом якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням вагомості, формулюванням нових наукових концепцій. Монографія фіксує науковий пріоритет, забезпечує первинною науковою інформацією суспільство, слугує висвітленню основного змісту і результатів наукового,
дисертаційного дослідження.
Монографія призначена для вчених і має відповідати за змістом і формою жанру публікації. Особливе значення тут мають чіткість формулювань і викладу матеріалу, логіка висвітлення основних ідей, концепцій, висновків. Вимоги до викладу матеріалу в розділах монографії, аналогічні до вимог інших наукових публікацій.

Викладачами кафедри було видано наступні монографії:

Yevhen Ihnatiev, Volodymyr Kuvachov, Vasyl Mitkov, Tetiana Chorna Scientific bases of aggregation of the combined unit for beet tops harvesting on base of arable and row-crop tractor. Monograph. – Warszawa: 2021. 150 p.

Scientific bases of the combined units aggregation based on arable and row-crop tractor : Monograph 2021

Підприємництво: інвестиційне забезпечення та економічна безпека : Монографія 2021

Scientific bases of increase movement smoothness of the machine-tractor units on base of modular power means : Monograph 2021

Economic and technical efficiency of sunflower seed processing. Monograph./ Ye. Mykhailov, J. Golebiewski, S. Kiurchev, Т. Hutsol, O. Kolodii, T. Nurek, Sz. Glowacki, N. Zadosna, V. Verkholantseva, N. Palianychka, О.Kucher // – Warszawa: 2020. – 158 с.

Технічні засоби післязбиральної обробки соняшника : Монографія 2019

Обоснование параметров рабочего органа для бестраншейной укладки оросителя с противофильтрационным экраном : Монография 2018

Особливості агрегатування посівного машинно-тракторного агрегату на базі інтегрального трактора при вирощуванні просапних культур в умовах півдня України : Монографія 2016

Особливості агрегатування комбінованого машинно-тракторного агрегату на базі інтегрального трактора при вирощуванні просапних культур в умовах півдня України : Монографія 2015

Уборка незерновой части урожая при очесе зерновых : Монография 2013

Післязбиральна обробка зерна у господарствах півдня України : Монографія 2012