Сопін А.О. Використання безпілотних літальних апаратів при десикації ріпаку озимого. Науковий керівник Т.С. Чорна, Матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2020 року. Механіко-технологічний факультет: тези доповідей (01-18 листопада 2020 р.). Т.ІІ. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 22.


Латоша В.В. Развитие цифровизации сельского хозяйства Украины. Научный руководитель Н.И. Болтянская, Мат. Междунар. научн. конф. «Перспективная техника и технологии в АПК» (18-26 мая 2020 г.). Минск: БГАТУ. 2020. С. 58-61.

Сапунов О.А. Направления развития доильного оборудования от компании «Делаваль». Научный руководитель Н.И. Болтянская, Мат. Междунар. научн. конф. «Перспективная техника и технологии в АПК» (18-26 мая 2020 г.). Минск: БГАТУ. 2020. С. 230-233.

Асадян Д.С. Анализ особенностей менеджмента субстрата для биогазовых установок. Научный руководитель А.Г. Скляр, Мат. Междунар. научн. конф. «Перспективная техника и технологии в АПК» (18-26 мая 2020 г.). Минск: БГАТУ. 2020. С. 237-240.

Гера А.Н. Обоснование способов подготовки субстрата для биогазовой установки. Научный руководитель Р.В. Скляр, Мат. Междунар. научн. конф. «Перспективная техника и технологии в АПК» (18-26 мая 2020 г.). Минск: БГАТУ. 2020. С. 240-244.

Игнатенко Д.Г. Способы подачи органического сырья в реактор биогазовой установки. Научный руководитель Р.В. Скляр, Мат. Междунар. научн. конф. «Перспективная техника и технологии в АПК» (18-26 мая 2020 г.). Минск: БГАТУ. 2020. С. 244-247.

Курашкин А.С. Усовершенствование шестеренного гранулятора с горизонтальными матрицами. Научный руководитель Р.В. Скляр, Мат. Междунар. научн. конф. «Перспективная техника и технологии в АПК» (18-26 мая 2020 г.). Минск: БГАТУ. 2020. С. 248-251.


Авраменко І. В. Вибір технологій, споруд та обладнання на молочній фермі. Науковий керівник Н.І. Болтянська, Технології ресурсозбереження в молочному скотарстві. Мат. VІІІ Всеукр. наук.-техн. Інтернет конф. молодих учених, магістрантів і студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 7.

Богатирьов І. О. Аналіз існуючих пресів-грануляторів для комбікормів. Науковий керівник Н.І. Болтянська, Технології ресурсозбереження в молочному скотарстві. Мат. VІІІ Всеукр. наук.-техн. Інтернет конф. молодих учених, магістрантів і студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 8.

Фурдак Т. В. Обгрунтування впливу середовища молокопереробних виробництв на ресурс деталей. Науковий керівник Д.П. Журавель, Технології ресурсозбереження в молочному скотарстві. Мат. VІІІ Всеукр. наук.-техн. Інтернет конф. молодих учених, магістрантів і студентів. T.IІ. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 7.

Лаба В.П. Методи діагностування обладнання тваринницьких ферм. Науковий керівник В.В. Паніна, Технології ресурсозбереження в молочному скотарстві. Мат. VІІІ Всеукр. наук.-техн. Інтернет конф. молодих учених, магістрантів і студентів. T.IІ. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 10.

Самборський В.Р. Система технічного обслуговування обладнання тваринницьких ферм. Науковий керівник В.В. Паніна, Технології ресурсозбереження в молочному скотарстві. Мат. VІІІ Всеукр. наук.-техн. Інтернет конф. молодих учених, магістрантів і студентів. T.IІ. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 11.

Овчаренко В. А. Оцінка впливу технологічного середовища бурякоцукрових виробництв на довговічність обладнання. Науковий керівник Д.П. Журавель, Технології ресурсозбереження в молочному скотарстві. Мат. VІІІ Всеукр. наук.-техн. Інтернет конф. молодих учених, магістрантів і студентів. T.IІ. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 13.

Бражник М. О. Особливості середовища олієжирових підприємств та їх вплив на зношування деталей. Науковий керівник Д.П. Журавель, Технології ресурсозбереження в молочному скотарстві. Мат. VІІІ Всеукр. наук.-техн. Інтернет конф. молодих учених, магістрантів і студентів. T.IІ. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 14.

Денисенко Д.А. Екологічні проблеми з відходами тваринництва. Науковий керівник Р.В. Скляр, Технології ресурсозбереження в молочному скотарстві. Мат. VІІІ Всеукр. наук.-техн. Інтернет конф. молодих учених, магістрантів і студентів. T.IІ. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 15.

Рева В.С. Потенціал відходів тваринництва для виробництва енергії. Науковий керівник Р.В. Скляр, Технології ресурсозбереження в молочному скотарстві. Мат. VІІІ Всеукр. наук.-техн. Інтернет конф. молодих учених, магістрантів і студентів. T.IІ. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 16.

Данилків В.О. Переваги біодобрив перед іншими органічними добривами. Науковий керівник О.Г. Скляр, Технології ресурсозбереження в молочному скотарстві. Мат. VІІІ Всеукр. наук.-техн. Інтернет конф. молодих учених, магістрантів і студентів. T.IІ. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 17.


Сапунов О.А. Види палив одержуваних з рослинних олій та їх фізико-хімічні властивості. Науковий керівник: В.А. Дідур, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 62-64.

Данюк К.О. Стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу України. Науковий керівник: Р.В. Скляр, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 71-74.

Ляшенко О.А. Підвищення паливної економічності і екологічності двигуна сучасного автомобіля. Науковий керівник: Р.В. Скляр, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 87-89.

Єльцов С.С. Аналіз сучасних біогазових технологій. Науковий керівник: О.Г. Скляр, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 163-166.

Мамонтов Р.В. Сучасний стан розвитку гідропневмоприводів. Науковий керівник: Д.П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 183-185.

Данилків Д.О. Аналіз біологічних технологій переробки гною. Науковий керівник: Р.В. Скляр, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 186-190.

Фурдак Т.В. Аналіз конструкцій пристроїв для струминного перемішування рідких компонентів. Науковий керівник: О.В. В’юник, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 191-195.

Курашкін О.С. Обґрунтування конструктивних параметрів молотків кормодробарок. Науковий керівник: Р.В. Скляр, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 206-209.

Федоренко В.А. Напрями розвитку доїльного обладнання від компанії «Делаваль». Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 229-232.

Латоша В.В. Порівняльна характеристика біопалива з нафтовим дизельним паливом. Науковий керівник: Д.П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 281-283.

Бублик А.Д. Сучасні технології виробництва палив біологічного походження. Науковий керівник: Д.П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 303-305.

Попов Б.Ю. Удосконалення виробничо-господарських процесів в сільськогосподарському виробництві. Науковий керівник: Р.В. Скляр, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 306-309.

Заволокін Д.Ю. Обгрунтування методів захисту трубопроводів від корозійного зносу. Науковий керівник: Д.П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 319-321.

Кочергін В.Е. Встановлення основних видів зносу вузлів і агрегатів функціональних систем сільськогосподарської техніки. Науковий керівник: Д.П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 367-369.

Лаба В.П. Оптимізація технологічного процесу ремонту гноєзбирального транспортеру ТСН-3,0Б. Науковий керівник: В.В. Паніна, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 376-378.

Іванова Д.В. Шляхи вдосконалення методів розрахунку зносу. Науковий керівник: Д.П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 405-407.

Мозговий Я.Ю. Розрахунок навантаження сонячної радіації для гарячого водозабезпечення корівника на 200 голів. Науковий керівник: Б.В. Болтянський, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 449-452.

Тристан Р.В. Розрахунки щодо автономного енергозабезпечення фермерського господарства. Науковий керівник: Б.В. Болтянський, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 465-467.


Іщенко О.В. (42 АІ група), тема: Підвищення ефективності використання транспортних засобів ПАТ «АВТОКРАЗ», Науковий керівник: .

Сидоренко М.В. (42 АІ група), тема: Перспективи вдосконалювання агрегатів для сівби зернових культур, Науковий керівник: .

Халілова А.С. (42 АІ група), тема: Обгрунтування способу основного ступінчасто-ярусного смугового обробітку грунту з одночасним внесенням добрив, Науковий керівник: .

Ялова А.І. (42 АІ група), тема: Обгрунтування технології обробітку парів в умовах півдня України, Науковий керівник: .