Керівник гуртка – д.т.н., доц. Володимир Петрович Кувачов

План роботи наукового гуртка «Використання техніки в АПК» на 2022-23 н.р.

Результати роботи наукового гуртка «Використання техніки в АПК» за 2022-23 н.р.

План роботи наукового гуртка «Використання техніки в АПК» на 2020-21 н.р.

Результати роботи наукового гуртка «Використання техніки в АПК» за 2020-21 н.р.

Згідно Наказу №1422-Н на кафедрі функціонує науковий гурток «Використання техніки в АПК», науковим керівником якого є завідувач кафедри доцент Кувачов Володимир Петрович. Основною метою роботи даного гуртка є підвищення якості підготовки ЗВО з спеціальності 208 «Агроінженерія», які здатні творчо застосовувати у практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного прогресу, розширення загального та професійного світогляду.

Науково-дослідна робота учасників гуртка поєднує науково-педагогічну роботу Кувачова В.П. з самостійністю студентів у процесі безпосереднього проведення наукових досліджень та у подальшій підготовці до таких наукових заходів як конференції, конкурси, олімпіади, виставки тощо.

Основними завданнями роботи гуртка є залучення талановитої молоді до наукових досліджень, організація участі студентів в конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, олімпіадах, навчання методиці й засобам самостійного вирішення наукових і технічних задач, стилю й навичкам праці у наукових колективах, ознайомлення з методами організації їх роботи, безпосередня участь студентів у вирішенні наукових і технічних задач розбудови ефективного розвитку країни.

Робота студентів в науковому гуртку проходить в поза навчальний час і передбачає підготовку доповідей на конференції, опублікування тез доповідей, наукових статей, конкурсних наукових робіт та складання патентів тощо.