Кураторство є однією з форм участі науково-педагогічних працівників університету в навчально-виховній роботі зі студентами. Кураторство призначене для надання студентам університету всебічної допомоги при адаптації до нових умов навчання, підвищення рівня їх соціальної свідомості, підвищення зацікавленості у здобутті знань, фаховій та науковій роботі.

Основна мета роботи куратора – створення морально-психологічних і організаційних умов для саморозвитку особи, виховання культурних, політично зрілих, висококваліфікованих фахівців з урахуванням їх індивідуальних схильностей, психофізичних і інтелектуальних здібностей.

Куратор академічної групи організовує систему відносин в групі через різні види виховної діяльності. Виконувана ним робота планується в журналі куратора і відображається в індивідуальному плані роботи викладача.

Куратор здійснює виховний вплив на студентську молодь шляхом проведення аудиторних та позааудиторних виховних заходів, залучення студентів до самоорганізації; сприяє встановленню доброзичливих, етичних, правових стосунків серед студентства; виступає посередником у стосунках між студентом і професорсько-викладацьким складом, керівництвом факультету та батьками студентів.

Але до виховної роботи на кафедрі залучені не тільки куратори академічних груп, а й інші викладачі. Протягом навчального року організовуються  та проводяться виховні заходи зі студентами у гуртожитку.

Кураторство Скляра Олександра Григоровича

Кураторство Журавля Дмитра Павловича

Кураторство Скляр Радміли Вікторівни

Кураторство Дашивець Галини Іванівни

Кураторство Болтянського Бориса Володимировича

Кураторство Міткова Василя Борисовича

Кураторство Чорної Тетяни Сергіївни

Кураторство Бондаря Андрія Миколайовича

Кураторство Ігнатьєва Євгена Ігоревича

Кураторство Дерези Сергія Володимировича

Кураторство В’юник Ольги Володимирівни