Обкладинка Механізація доїння і первинної обробки молока підручник Скляр О.Г. 2021.

.

«Механізація доїння і первинної обробки молока». Підручник / О.Г. Скляр, Н.І. Болтянська, Р.В. Скляр, І.Ю. Маніта К.: Видавничий  дім  «Кондор», 2021. 401 с.

.

В підручнику висвітлено сучасні тенденції розвитку галузі молочного скотарства та вимоги до технологічного процесу доїння, які включають: фізіологічні основи машинного доїння корів, технічні чинники у забезпеченні ефективного видоювання корів, шляхи ефективного здійснення процесу доїння, чинники, що впливають на склад та властивості молока, вплив машинного доїння на захворюваність корів маститом, інновації в управлінні якістю молока. Розглянуто загальну будову доїльної машини, доїльних установок та агрегатів. Наведено основи розрахунку процесу доїння та елементів доїльних машин. Висвітлено сучасні тенденції проведення первинної обробки молока.
.

.