posibnyk-praktykum-proektuvannja-servisnyh-pidpryjemstv

«Проектування сервісних підприємств» Посібник-практикум / Г.І. Дашивець, В.А. Дідур, А.М. Бондар. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. 144 с.

.

.

Посібник включає методичні вказівки з виконання практичних робіт по дисципліни «Проектування сервісних підприємств». Тематикою занять передбачено вивчення послідовності проектування підприємств технічного сервісу, методів розрахунку параметрів технологічної частини проекту, принципів компонування виробничого корпусу, розробки генерального плану, планування обладнання окремих виробничих підрозділів. Матеріал посібника призначений для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія».

.

.

.

.