Презентації лекційних матеріалів з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 208 «Агроінженерія»:

Змістовий модуль №1

– Презентація лекції 1 з дисципліни ТС АПК ;

– Презентація лекції 2 з дисципліни ТС АПК ;

– Презентація лекції 3 з дисципліни ТС АПК ;

– Презентація лекції 4 з дисципліни ТС АПК ;

– Презентація лекції 5 з дисципліни ТС АПК ;

Змістовий модуль №2