Print

.

«Гідравліка, гідро- та пневмоприводи». підручник для здобувачів вищої освіти / Д.П. Журавель, І.П. Паламарчук, С.М. Уманський, В.І. Паламарчук; за ред. Д.П. Журавля. Київ: ЦП «Компринт», 2021. 449 с.

У структуру підручника включені основи гідростатики та гідродинаміки, закономірності зміни властивостей рідких технологічних мас, основні складові гідропневмоприводів та обладнання, що використовуються у технічних системах; основи проектування гідромагістралей, сучасні розрахункові методики структурних елементів гідросистем, що призначені для підготовки здобувачів вищої освіти при вивченні дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Підручник може бути використаний здобувачами вищої освіти за спеціальностями 208 «Агроінженерія», 181 «Харчові технології» та 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» при опануванні споріднених із вище зазначеною дисциплін, корисним науковим співробітникам, аспірантам і здобувачам наукових ступенів зі вказаних спеціальностей при розробці та проектуванні гідротехнічних та технологічних систем.

.