Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи» (на 1 семестр):

ЛР №1 – Вивчення будови приладів для вимірювання гідростатичного тиску і його вимірювання

ЛР №2 – Вивчення будови приладів для вимірювання елементів потоку рідини і їх вимірювання 

ЛР №3 – Дослідження потоку рідини з застосуванням рівняння Бернуллі 

ЛР №4 – Дослідження гідравлічних опорів з вимірюванням кількісних їхніх характеристик 

ЛР №5 – Вивчення конструкції насосів і вентиляторів 

ЛР №6 – Випробування відцентрового насоса 2К-20/30 

ЛР №7 – Вивчення конструкції та випробовування об’ємних насосів 

ЛР №8 – Вивчення конструкції та випробування об’ємних гідродвигунів 

ЛР №9 – Вивчення конструкції та випробування гідроапаратури