Дуальне навчання – це форма здобуття освіти, заснована на тісній взаємодії підприємств (організацій, установ), що володіють ресурсами, необхідними для здійснення навчання, проведення навчальної, виробничої практики, здійснення інших видів освітньої діяльності та навчальних закладів на основі соціального партнерства між виробництвом та освітою, де обидві сторони виступають рівноправними партнерами, які спільно розробляють і координують освітній процес, здійснюють контроль за його результатами.

Дуальне навчання сприяє підвищенню рівня практичної підготовки студентів, формує й розвиває в них основні компетенцій, що у свою чергу сприяє підвищенню ефективності подальшої професійної діяльності, забезпечує рівновагу між попитом та пропозицією фахівців на ринку праці. Дуальність як методологічна характеристика освіти передбачає побудовану на єдиних основах узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфер з підготовки спеціалістів певного профілю, іншими словами – поєднання теоретичного навчання у закладі та практичних – на підприємстві (установі, організації).

В рамках дуального навчання було укладено Договір між Таврійським державним агротехнологічним університетом та Національним науковим центром «ІМЕСГ» смт. Глеваха, Київської області. Згідно цього договору, перші студенти в квітні 2018 р. були направлені на дуальне навчання.

Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в ТДАТУ

Наказ про затвердження та введення в дію Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в Таврійському державному агротехнологічному університеті №193 – ОД

Атестаційний лист за результатами дуального навчання на виробництві

Бланк договору ТДАТУ Про здобуття вищої освіти за дуальною формою навчання


2020 – 2021 н. р.

Результати атестації студентів що навчаються за дуальною формою за 2020-2021 н.р.

Дуальне навчання під керівництвом куратора  проф. Журавля Д.П. 2020-2021 н.р.

Дуальне навчання під керівництвом куратора  доц. Паніної В.В. 2020-2021 н.р.

Наказ № 166-С від 04.02.2021 р. Про переведення здобувачів вищої освіти на дуальну форму навчання у 2 семестрі 2020-2021 н.р.

Наказ 1243-С від 14.09.2020 р. Про переведення здобувачів вищої освіти на дуальну форму навчання у 1 семестрі 2020-2021 н.р.


2019 – 2020 н. р.

Наказ про переведення здобувачів ступеня вищої освіти на дуальну форму навчання у 2019-2020 н.р.

Список студентів дуального навчання кафедри на 2 семестр 2019-2020 н.р.

Підсумки атестації студентів дуальної форми навчання 2019-2020 н.р.

Результати успішності підсумкової атестації студентів дуальної форми навчання у І семестрі 2019-2020 н.р.


Документація дуального навчання

Угода №38/4-МТ на проведення виробничого навчання студентів між Таврійським державним агротехнологічним університетом та ТОВ «Технік машинес інтернешенел» Мелітопольська філія ТОВ«ТМІ», вул. Вакуленчука 99/14 від 14.01.2018

Договір між Таврійським державним агротехнологічним університетом та Національним науковим центром «ІМЕСГ» смт. Глеваха, Київської обл. №1 від 20.02.2018 р.

Договір між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного та ТОВ «Приморський» смт. Кирилівка Запорізька обл. №25 від 17.10.2019 р.


Фотозвіт дуального навчання за ІІ семестр 2021 навчального року