В лабораторії технічних вимірювань ауд. 7.113 проводяться наступні лабораторні роботи: «Вимірювання мікрометричним інструментом», «Вимірювання індикаторними інструментом», «Вимірювання важільно-механічними приладами», «Вимірювання оптико-механічними приладами».

В процесі виконання лабораторних робіт студенти вивчають  будову і призначення мікрометричних інструментів, індикаторів і індикаторних інструментів, важильно-механічних приладів, оптико-механічних приладів. Навчаються настроювати інструменти, вимірювати розміри деталей основними видами мікрометричних, індикаторних інструментів і  важильно-механічними (мікрокатаром, важильною скобою, важильним мікрометром), оптико-механічними (оптиметром, інструментальним мікроскопом) приладами і визначати придатність розмірів деталей.

Також в аудіторії проводяться практичні роботи: «Складання і розрахунок розмірних ланцюгів методом повної взаємозамінності», «Складання і розрахунок розмірних ланцюгів методом імовірності», «Селективне складання. Вибір посадок, розрахунок кількості груп сортування».

В процесі виконання практичних робіт студенти навчаються складати розмірні ланцюги і розраховувати їх методами повної взаємозамінності (max-min), імовірності (неповної взаємозамінності), групової взаємозамінності (селективного складання).