Лабораторна робота «Ремонт вакуумних насосів доїльних установок»

Робоче місце з ремонту вакуумних насосів

В процесі виконання роботи студенти вивчають технічний стан вакуумного насосу, можливі дефекти та способи їх усунення, особливості складання насосу.