Самостійна робота – це вид розумової діяльності, за якої студент самостійно (без сторонньої допомоги) опрацьовує практичне питання, тему, вирішує задачу або виконує завдання на основі знань, отриманих з підручників, книг, на лекціях, практичних або лабораторних заняттях.

Вища школа поступово, але неухильно переходить від передачі інформації до управління навчально-пізнавальною діяльністю, формування в студентів навичок самостійної роботи. Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час. Для планування та організації самостійної роботи науково-педагогічні працівники кафедри розробили методичні рекомендацій до самостійної роботи студентів.


Аналіз технологічних систем

Самостійна робота з дисципліни «Аналіз технологічних систем»


Гідравліка

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Гідравліка»


 Гідравліка (МТФ)

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Гідравліка» (на 1 семестр)

Методичні вказівки до самостійної роботи «Розрахунок системи сільськогосподарського водопостачання» з дисципліни «Гідравліка» для студентів ОС «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» (на 2 семестр);

Методичні вказівки до самостійної роботи «Розрахунок гідроприводу» з дисципліни «Гідравліка» для студентів ОС «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» (на 2 семестр);


Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи» (на 1 семестр)


Гідропривод

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни з дисципліни «Гідропривод»


Машини, обладнання та їх використання в тваринництві

Методичні вказівки для виконання самостійної підготовки до практичних занять з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві»


Моделювання технологічних процесів в АПК

Самостійна підготовка до лабораторних занять з дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК»

Самостійна підготовка до практичних занять з дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК»


Надійність технологічних систем

Самостійна підготовка до практичних робіт з дисципліни «Надійність технологічних систем»


Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві» для студентів СВО «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» (на 2 семестр)


Технології наукових досліджень в технічному сервісі

Самостійна підготовка до лабораторних робіт з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі»

Самостійна підготовка до практичних робіт з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі»


Триботехніка

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Триботехніка» (на 1 семестр)