Гідропривод

Спеціальність:
Електроенергетика електротехніка та електромеханіка
СВО:
Магістр
Курс:
М2
Провідний викладач:
Журавель Дмитро Павлович

Метою вивчення дисципліни ― Гідропривод є надання майбутнім фахівцям відповідних спеціальностей знань з питань застосування та експлуатації гідроприводів енергетичних засобів в сільськогосподарському виробництві.

Завданнями навчальної дисципліни є засвоєння основ теорії, методів розрахунку параметрів і підбору гідравлічних елементів енергетичних засобів та спеціального електрогідравлічного обладнання для енергетичних сільськогосподарських засобів. У результаті успішного опанування дисципліни «Гідропривод» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики студент повинен:

знати:

 • загальні положення про гідроприводи енергетичних засобів, принцип їх дії та особливості експлуатації;
 • сфери використання та умови застосування об’ємного і динамічного гідроприводів;
 • призначення, будову принцип дії та методику розрахунку основних параметрів гідропристроїв;
 • загальні відомості, характеристики та властивості робочих рідин;
 • вимоги до технічного сервісу гідроприводів енергетичних засобів;
 • обладнання та методики випробовування гідроприводів енергетичних засобів;
 • напрями вдосконалення гідроприводів енергетичних засобів та їх гідропристроїв.

вміти:

 • розробляти структурні, принципіальні, функціональні гідравлічні схеми;
 • проводити інженерний розрахунок гідроприводів енергетичних засобів;
 • за результатами розрахунку підбирати гідромашини, гідроапаратуру, гідрокондиціонери, гідроємкості та гідролінії;
 • застосовувати сучасне обладнання для настройки та регулювання гідроприводів енергетичних засобів;
 • визначати економічний ефект від впровадження гідроприводів енергетичних засобів.

Робоча программа навчальної дисципліни «Гідропривод» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на 2021-22 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Гідропривод» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на 2021-22 н.р.

Перелік методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідропривод»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Гідропривод»


 Корисне для студентів

Лекційні матеріали з дисципліни «Гідропривод»

Лабораторні роботи з дисципліни «Гідропривод»

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідропривод»

Самостійна підготовка до лабораторних робіт з дисципліни «Гідропривод»