Наукові комунікації

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Магістр
Курс:
М1
Провідний викладач:
Болтянський Борис Володимирович

Метою дисципліни є формування знань про організацію наукового процесу та отримання практичних навичок проведення наукових досліджень щодо визначення перспективного розвитку техніко-технологічного забезпечення тваринництва на основі моделювання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– основні принципи організації та проведення наукових досліджень в галузі механізації технологічних процесів у тваринництві, методологію оптимізації параметрів механізованих технологічних ліній в галузі тваринництва на основі моделювання процесів, критерії оцінки і обґрунтування технологічних рішень та засобів механізації виробничих процесів у тваринництві, структуру основних письмових форм наукової комунікації ;

вміти:
– розробляти методики проведення наукових досліджень, проводити теоретичні дослідження на основі моделювання технологічних процесів, розробляти технічне завдання на розробку технологічного обладнання, оформляти наукові статті.

Робоча програма навчальної дисципліни «Наукові комунікації» на 2021-22 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Наукові комунікації» на 2021-22 н.р.

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС з дисципліни “Наукові комунікації” для здобувачів СВО Магістр зі спеціальності 208-Агроінженерія на 2020-2021 н.р.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Наукові комунікації»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Наукові комунікації»

Корисне для студентів

Лекційні матеріали з дисципліни «Наукові комунікації»

Графік виконання практичних робіт та критерії оцінювання з дисципліни «Наукові комунікації»

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Наукові комунікації»