Машиновикористання техніки в рослинництві

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Магістр
Курс:
М1
Провідний викладач:
Кувачов Володимир Петрович

Мета: формування знань щодо наукових основ вибору і високоефективного використання засобів механізації у с.-г. виробництві, а також теоретичних знань та навичок з питань застосування технологічних процесів в АПК.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати: питання щодо проектування технологічних процесів у сільському господарстві; вибору та обґрунтування раціонального складу, кінематики руху машинно-тракторних агрегатів; методологічні основи оцінки тягово-енергетичних і експлуатаційно-технологічних показників машинно-тракторних агрегатів та техніко-економічної ефективності використання техніки в АПК;

вміти: забезпечувати ефективне використання засобів механізації с.-г. виробництва за ринкових умов господарювання для різних організаційних форм; виконання механізованих технологічних процесів за агротехнічними вимогами; комплектувати машинно-тракторні агрегати, організовувати їх роботу за конкретних виробничих умов; оцінювати тягово-енергетичні, експлуатаційно-технологічні та інші показники роботи с.-г. агрегатів; планувати і організовувати ефективне функціонування техніки в АПК з метою отримання найкращих техніко-експлуатаційних показників її роботи;

мати уявлення про методологію забезпечення функціонування сільськогосподарських та машинно-тракторних агрегатів з максимальною ефективністю.

Робоча программа навчальної дисципліни «Машиновикористання техніки в рослинництві» для здобувачів СВО «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» на І семестр 2022-23 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Машиновикористання техніки в рослинництві» на І семестр 2022-23 н.р.

Силабус навчальної дисципліни «Машиновикористання в рослинництві» на ІІ семестр 2020-21 н.р.

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Машиновикористання техніки в рослинництві»

Лекційний матеріал з дисципліни:

Тема 1 Фундаментальні основи використання техніки в АПК

Тема 2 Аналіз конструктивно-технологічних властивостей СГА/МТА

Тема 3 Ефективність використання машин/знарядь зі зчіпками

Тема 4 Оцінка тягово-енергетичних показників СГА/МТА

Лабораторні роботи:

Лабораторна робота №1. Визначення поздовжньої та вертикальної координат центру мас сільськогосподарського трактора

Лабораторна робота №2. Оцінка величини заглиблювального моменту для переднєнавісних машинзнарядь

Лабораторна робота №3. Визначення кінематичних характеристик причіпного машинно-тракторного агрегату

Лабораторна робота №4. Визначення енергетичних витрат на подолання опору коченню мобільного енергетичного засобу

Лабораторна робота №5. Визначення енергетичних витрат на буксування рушіїв колісного енергетичного засобу

Лабораторна робота №6. Визначення коефіцієнта кінематичної невідповідності в приводі коліс технологічного модуля МЕЗ

Лабораторна 7 – Налагодження заднього навісного механізму (ЗНМ) трактора Лабораторна 8 – Агрегатування орного МТА на основі модульного енергетичного засобу (МЕЗ)