Аграрна інженерія

Спеціальність:
Агрономія Агрокебети
СВО:
Магістр
Курс:
М1
Провідний викладач:
Мітков Василь Борисович

Силабус з дисципліни


Робоча програма з дисципліни Аграрна інженерія 1 семестр АГАК 21-22

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПМК1

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПМК2

ПЕРЕЛІК самостійних робіт

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Робоча програма з дисципліни Аграрна інженерія на 2021-2022 н.р.(2 семестр)

Структура звітів до лабораторних робіт 2 семестр

Структура звітів до практичних робіт 2 семестр


Робоча програма з дисципліни Аграрна інженерія 3 семестр АІ 21-22


Лекційний матеріал 3 семестр:

Лекційний матеріал ЗМ1

Лекційний матеріал ЗМ2


Лабораторні роботи  3 семестр (Перелік лабораторно-практичних занять):

Л.з 1 Оцінка ступеню ущільнення грунту і вибір стратегії його обробітку

Л.з.2 Оцінка ущільнюючого впливу рушіїв тракторів на грунт

Л.з. 3 Особливості використання тягової характеристики трактора при комплектуванні МТА

Л.з.4 Вивчення конструкції енергетичних

Л.з. 5 Налагодження заднього навісного механізму (ЗНМ) трактора

Л.з. 6 Вивчення будови модульного енергетичного засобу (МЕЗ)

Л.з. 7 Визначення коефіцієнта кінематичної невідповідності

Л.з. 8 Визначення енергетичних витрат на буксування рушіїв

Л.з. 9 Вплив схеми налаштування навісного механізму на характер зміни

Л.з. 10 Експлуатаційно-технологічна оцінка


Практичні роботи 3 семестр:

П.з. 1 Оцінка ступеню впливу ущільнення ґрунту на урожайність с.-г. культури

П.з. 2 Оцінка тягових властивостей енергонасичених тракторів

П.з. 3 Визначення коефіцієнту втрати площі поля

П.з. 4 Вибір схеми приєднання плуга до енергетичного засобу

П.з. 5 Оцінка ефективності використання оборотного плуга

П.з. 6 Комплектування тягово-привідних грунтообробних агрегатів

П.з. 7 Оцінка технологічної універсальності

П.з. 8 Оцінка показника агротехнічних властивостей

П.з. 9 Оцінка показників продуктивності мобільних енергетичних засобів і вартості


Лабораторні роботи  2 семестр

Л.р. 1 Визначення поздовжньої та вертикальної координат центру мас сільськогосподарського трактора

Л.р. 2 Оцінка величини заглиблювального моменту для переднєнавісних машин та знарядь

Л.р. 3 Визначення кінематичних характеристик причіпного машинно-тракторного агрегату

Л.р. 4 Визначення енергетичних витрат на подолання опору коченню

Л.р. 5 Визначення енергетичних витрат на буксування рушіїв

Л.р. 6. Визначення коефіцієнта кінематичної невідповідності в приводі коліс технологічного модуля


Практичні роботи 2 семестр:

П.р. 1 Визначення енергонасиченості сільськогосподарського трактора

П.р. 2 Вплив способу приєднання зчіпки до енергозасобу

П.р. 3 Особливості використання тягової характеристики трактора

П.р. 4 Визначення можливості баластування колісного енергетичного засобу

П.р. 5 Оцінка тягових властивостей енергонасичених тракторів

П.р. 6 Комплектування тягово-привідних грунтообробних агрегатів в складі енергонасичених тракторів