Ефективною формою організації навчального процесу у закладі вищої освіти, яка ґрунтується на самостійній роботі студентів, є лабораторне заняття.

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, за якої студент під керівництвом викладача проводить експерименти чи досліди з метою підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень.

Основними завданнями лабораторних занять є: поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи; формування інтелектуальних умінь і навичок планування, аналізу та узагальнення; опанування техніки; нагромадження первинного досвіду організації виробництва та оволодіння технікою управління ним тощо.

Лабораторні заняття не лише закріплюють теоретичні знання, а й дають змогу студентові глибоко вивчати механізм застосування цих знань, оволодівати важливим для фахівця умінням інтелектуального проникнення у ті технічні або виробничі процеси, які досліджують на лабораторному занятті. Під впливом цієї форми занять у студентів часто виникають нові ідеї наукового і технічного характеру, які використовуються у курсових, кваліфікаційних, дипломних роботах. Лабораторні заняття значною мірою забезпечують відпрацювання вмінь і навичок прийняття практичних рішень у реальних умовах виробництва.

Викладачами кафедри було розроблено журнали виконання лабораторних та практичних робіт з таких дисциплін:


Аналіз технологічних систем

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Аналіз технологічних систем»

Журнал виконання практичних робіт з дисципліни «Аналіз технологічних систем»


Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (ВСТВ)

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (ВСТВ)»


Гідравліка

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка»


Гідравліка (МТФ)

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка» (на 1 семестр)


Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

Журнали виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи» (на 1 семестр)


Гідропривод

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідропривод»


Машини, обладнання та їх використання в агропромисловому виробництві

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в агропромисловому виробництві»


Машини, обладнання та їх використання в тваринництві

Журнали виконання практичних занять з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві»
Механізовані технології в виробництві сг продукції

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Механізовані технології в виробництві сг продукції»


 Надійність технологічних систем

Журнал виконання практичних робіт з дисципліни «Надійність технологічних систем»


Організація робіт підприємств технічного обслуговування

Журнали виконання практичних робіт з дисципліни «Організація робіт підприємств технічного обслуговування»


Ремонт машин та обладнання

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ремонт машин та обладнання»


Технічний сервіс в АПК

Журнал виконання практичних робіт з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» (7 семестр)


Технічний сервіс мехатронних систем

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічний сервіс мехатронних систем»

Журнал виконання практичних робіт з дисципліни «Технічний сервіс мехатронних систем»


Технології наукових досліджень в технічному сервісі

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі»

Журнал виконання практичних робіт з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі»


Триботехніка

Журнали виконання лабораторних робіт з дисципліни «Триботехніка»