В лабораторії гідравліки ауд. 2.106 та 2.125 проводяться наступні лабораторні роботи:«Вивчення будови приладів для вимірювання гідростатичного тиску»; «Вимірювання та повірка приладів для гідростатичного тиску»; «Вивчення будови приладів для вимірювання елементів потоку рідини»; «Дослідження потоку рідини із застосуванням рівняння Бернуллі»; «Дослідження режимів руху»; «Гідравлічні опори»; «Сільськогосподарське водопостачання»; «Насоси систем водопостачання»; «Випробування відцентрового насосу 2К 20/30»; «Гідроенергетичні установки»; «Зрошувальні меліорації».

В процесі виконання лабораторних робіт студенти отримують теоретичні знаннями з основ гідравліки, сільськогосподарського водопостачання та гідромеханізації технологічних процесів в АПК. Закріплюють навики творчого підходу до вирішування завдань проектування, експлуатації і раціонального використання сільськогосподарського водопостачання, насосів, вентиляторів, гідроенергетичних установок та систем гідромеліорації. Вивчають конструкцію і принцип дії насосів, вентиляторів, гідроенергетичних та вітроенергетичних установок. Отримують практичні навики з експлуатації гідравлічних машин і установок та виявлення і усунення причин виходу із ладу вузлів і агрегатів.