Кафедра експлуатації та технічного сервісу машин заснована 15 серпня 2022 року

шляхом об’єднання кафедр машиновикористання в землеробстві та технічного сервісу та систем в АПК (9 липня 2018 року реорганізовано шляхом об’єднання кафедр технічного сервісу в АПК та технічних систем технологій тваринництва).

Кафедра є однією з випускових кафедр зі спеціальності «Агроінженерія» механіко-технологічного факультету університету. На кафедрі працюють 4 професори, 4 доктори технічних наук, 6 доцентів, 4 старших викладачі, 2 асистенти.

З 15 серпня 2022 року кафедру очолює к.т.н., проф. Скляр Олександр Григорович..

Кафедра технічного сервісу в АПК (до 2011 року ремонту машин) заснована в березні 1935 року при заводі – ВТУЗі  «Мелітопольський інститут інженерів сільського господарства».

Першим завідувачем кафедри був, відряджений до Мелітополя, доцент Тимірязєвської сільськогосподарської академії Ятченко С.В.

У 1937 – 1938 навчальному році завідувачем кафедри було призначено Мануйлова А.В., а завідувачем лабораторій – випускника інституту Біснуватого С.І. При кафедрі була організована виробнича госпрозрахункова база, якою завідував Голубчин Є.М., завідувачем лабораторій був Шереметьєв М.Ф. До навчальної роботи були залучені випускники інституту Ірлач-Мангубі С.Б. та Алейніков А.А. Викладачем кафедри почав працювати Целіков П.В.

У грізні роки Другої світової війни багато викладачів і лаборантів кафедри пішли на фронт – Новицький Ц.С., Ірлач-Мангубі С.Б., Удалов І.П., Алейніков А.А., Аксамітний І.А., Шереметьєв Н.Ф., Безменов С.М., Критчин М.Д., Лернер М, Лешко, Литовченко П.В., Шиян Т.С.

Евакуювались у Туркменію разом з інститутом Мануйлов А.В., Целіков П.В., Яцкова Х.А.

Загинули, захищаючи Батьківщину, Лернер М., Литовченко П.В., Новицький Ц.С.

Після визволення м. Мелітополя від німецько-фашистських загарбників і реевакуації інституту викладачі і лаборанти знову приступили до виконання своїх обов’язків. До складу кафедри увійшли випускники інституту: Карпуша П.П., Набок В.П., Борткевич С.М., а пізніше Косенко Б.Т., Братковський Н.Ф. У складі навчально-допоміжного персоналу працювали: Аксамітний І.А., Критчин М.Д., Безменов С.М., Попов О., Соболь І.П., Голубчін Є.М., Дуда М.А., Шиян І.М., Аксамітний П.А., Свищ М.

З 1950 р.  по 1955 р. на кафедрі працював доцент Куратов А.І.

У 1952 році завідувачем кафедри було призначено доцента Мінькова І.К., а з 1956 року – Смєлова О.П. У цей час на кафедрі почали працювати старший викладач Сєрий І.С., доцент Кіпер Є.В., в.о. доцента Астраханцев А.М.

Завідувачами кафедри в різні роки обиралися: доцент Храмцов Л.Д., професор Черкун В.Ю., доцент Гараєв П.І., доцент Карпенко В.Д, доцент Бондар М.С., доцент Смєлов А.О.

У 1958 році при кафедрі була відкрита аспірантура, яку закінчив Черкун В.Ю. і захистив кандидатську дисертацію в 1963 році, Резчик І.Г. (1965 р.), Храмцов Л.Д. (1970 р.), Забєлін В.В.(1970 р.), Нагорний М.В. (1971 р.), Глєбов Ю.П. (1971 р.), Чех В.Ф. (1971 р.), Сєрая Є.А. (1971 р.), Дідур В.А. (1972 р.), Дудкін Е.І. (1972 р.), Гараєв П.І (1973 р.), Бєлов В.М. (1974 р.), Попов Ю.М. (1981 р.), Карпенко В.Д. (1982 р.), Педченко П.В. (1983 р.), Бондар М.С. (1983 р.).

1965 року кафедра перейшла у нещодавно збудований корпус (сьогодні №7). У тому ж році зі складу кафедри було виокремлено, як самостійний підрозділ, кафедру основ взаємозамінності (пізніше «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»), яку очолив Сєрий І.С.

У 1970 році зі складу кафедри виокремилась кафедра охорони праці. Керівником цієї кафедри став доцент Топчий Б.П.

У 2000 році кафедру ремонту машин об’єднали з кафедрою взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань, а викладачі увійшли до складу об’єднаної кафедри (професор Сєрий І.С., доцент Притула Л.Г., доцент Гривцов С., асистент Холод А.П.).

З 26 вересня 2015 року у зв’язку з об’єднанням кафедр електрифікованих технологій АПК та гідравліки і теплотехніки на кафедру технічного сервісу в АПК передані навчальні дисципліни «Гідравліка» та «Гідропривід». Перейшли також викладачі: доцент к.т.н. Журавель Д.П., асистент Петренко К.Г. У червні 2018 року к.т.н., доцент Журавель Д.П. захистив докторську дисертацію.

З 9 липня 2018 року кафедру технічного сервісу в АПК реорганізовано в кафедру технічного сервісу та систем в АПК шляхом б’єднання з кафедрою технічних систем технологій тваринництва.

Кафедра машиновикористання в землеробстві (до … року експлуатації машинно-тракторного парку) була заснована в 1937 році.

З 18 грудня 1943 року керівництво й частина співробітників інституту, повернувшись із евакуації, приступили до поновлення навчального процесу в зруйнованому будинку інституту. Почали працювати підготовче відділення й десять кафедр.

Починаючи з 1948-1949 навчального року в складі співробітників кафедри відбулися значні зміни. На завідування кафедрою був прийнятий по конкурсу доцент Зельман Олександр Сергійович. 1949-1950 навчальний рік для кафедри характеризується значним розширенням площ під навчальні аудиторії й поповнення матеріальної бази. Практично із цього часу кафедра стала перетворюватися у випускаючу кафедру з активізацією розвитку кафедральної науки.

Всі співробітники, крім завідуючого були випускниками МИМСХ.

На кафедрі безупинно вдосконалювався навчальний процес. Розроблялися й видавалися методичні посібники, створювалися нові робочі місця по лабораторних і практичних роботах,розвивалась кружкова студенська робота.

І в наступні роки – в 1957-1958 р. г. студенти IV курсу також проходили експлуатаційну практику на цілині.

Нагромадження педагогічного досвіду молодими викладачами кафедри й систематичне глибоке заняття наукою привело до необхідності роботи над дисертаціями. Активізація роботи над кандидатськими дисертаціями всіми викладачам дозволила успішно їх захистити. І на кінець 1972 року на кафедрі працювали (з 14 викладачів ) 12 кандидатів технічних наук. Незабаром, що захистили дисертації стали доцентами. За історію існування МИМСХа це був перший випадок, коли вся кафедра складалася з доцентів.

Колектив кафедри виконував велику виховну, пропагандистську й суспільну роботу.

Кафедра сім разів ставала переможецею у соціалістичному змаганні. Практично всі викладачі багаторазово нагороджувалися Знаком «Переможець у соціалістичному змаганні».

Багато років співробітники кафедри успішно вели виховну роботу на підшефному курсі. Керовані групи за відмінні показники заохочувалися поїздками в Крим, у Москву на ВДНГ і т.д.

Однієї з важних робіт в організації практики на кафедрі була розробка ідеї про збирально-транспортних колони. У них студенти, працюючи комбайнерами й помічниками комбайнерів, не тільки забирали врожай по Запорізькій області, але й формувалися як фахівці й майбутні керівники.

Держава високо оцінила роботу польових колон, які успішно працювали в Запорізькій області протягом 10 років. Так багато студентів – комбайнери й керівники колон,а також преподавателі кафедри були нагороджені урядовими нагородами та Грамотами.

В 1980 році вперше в інституті на кафедрі були проведені інженерні ігри, що стали основою для подальшого впровадження в навчальний процес в інституті активних форм навчання.

Починаючи з 1958 року кафедра включилася в роботу по союзній проблемі підвищення робочих швидкостей машинно-тракторних агрегатів.

В 1961-1962 роках на кафедрі була розроблена й виготовлена пересувної тензометричної лабораторії.

В 1964 році була модернізована друга пересувна тензолаборатория. Вони дозволили на високому рівні протягом багатьох лет досліджувати роботу мобільних машинних агрегатів і окремих вузлів машин. Усього в інституті було проведено більше 40 досліджень, які ввійшли найважливішою складовою частиною в кандидатські й докторські дисертації співробітників МИМСХ і інших вузів країни.

Тензометричні лабораторії використалися також у навчальному процесі.

У розвитку кафедри, у створенні й розширенні матеріально-технічної бази, у розробці експериментальних конструкцій, у проведенні різних випробувань, а також в удосконалюванні рівня проведення лабораторних і лабораторно-польових занять великий внесок у різні роки внесли лаборанти різних поколінь .

З 1977 року була почата розробка широкозахватних агрегатів нової конструкції на базі спеціальної експериментальної рами-зчіпки РС-18, що і було запатентовано. Зазначені агрегати доведені до працездатного стану й в 1978-1985 р. впроваджені в господарствах Миколаївської, Запорізької, Ульяновської, Ростовської областей у кількості близько 40 одиниць.

З 1995 року почата робота з розробки природоохоронної енергозберігаючої технології обробітку просапних культур з розробкою комбінованого агрегату для цих цілей. Лабораторно-польові випробування 1996 року показали його високу ефективність в умовах недоліку вологи в посівному шарі ґрунту.

З 1992 року по 1995 р. виконувалася тема «Розробити та впровадити методи і засоби підвищуючи ефективність механізованих робіт у рослинництві шляхом моделювання технологічних процесів стосовно агрегатів для внесення добрива до сівби». По темі була розроблена технічна документація на пристрій оперативного контролю якості дозування насінь і добрив. Пристрій дозволив підвищити продуктивність агрегату на 12%, знизити витрати праці на 14%.

За ініціативою кафедри виконувалась тема: «Розробка централізованої системи подачі насіння до висіваючих апаратів просапної сівалки». Матеріали наукових праць використаються в навчальному процесі, при читанні лекцій, дипломному й курсовому проектуваннях.

З 15 серпня 2022 року кафедру машиновикористання в землеробстві реорганізовано в кафедру експлуатації та технічного сервісу машин шляхом об’єднання з кафедрою технічного сервісу та систем в АПК.

Кафедра технічних систем технологій тваринництва (до 2012 року механізації тваринництва) створена у вересні 1961 року.

До складу кафедри увійшли доцент Бороненко І.А., старші викладачі Шуткін О.П. і Підтьопа Л.І., лаборанти Міщенко В.І., Чкан М.П. На посаду асистента було прийнято інженера Овдіна Л.М., який закінчив інститут у 1961 році. Завідувачем кафедри  було обрано Бороненко І.А.

У 1961-1962 роках викладачами працювали старші викладачі Шуткін О.П. і Підтьопа Л.І. У  1963-1965 роках на кафедру прийшли працювати асистенти Власов М.А. і Лебідь А.О., аспірант Губарев В.Ф., інженер-механік Соловйов В.Ф. У 1966 році на кафедрі працювало 8 викладачів.

Після закінчення будівництва нового навчального корпусу № 7 кафедрі було виділено 8 аудиторій для лабораторій і одну для викладачів.

У 1970 році на факультеті механізації сільського господарства відкрита спеціалізація «Механізація тваринницьких ферм».

У 1968-1970 роках на кафедрі працювали доценти Статних М.І. і Хлабузарь В.І., захистив кандидатську дисертацію Власов М.А.

1973 року Брагінець М.В. був обраний завідувачем кафедри. У тому ж році прийшли працювати асистенти Щербіна І.А., Васильчук І.К. і аспірант Бутко Д.А.

У 1967-1975 роках були створені і оснащені сучасним обладнанням 8 лабораторій, 40 робочих місць.

Протягом  1975-1980  років на кафедру прийшли працювати асистентом Рогачевський С.А., старшим викладачем Роговий В.Д., а протягом 1980-1985 років старшим викладачем Ялпачик Ф.Ю., асистентами Цибульніков В.М., Панін В.С. і Гірявцев А.Г. За цей час захистили кандидатські дисертації Щербіна І.А., Панін В.С., Цибульніков В.М.

З 1980 року завідувачем лабораторій  працював інженер-механік Потапов О.П.

У листопаді 1983 року завідувачем кафедри обрано доцента к.т.н. Рогового В.Д.

У 1991 році доцент Лебідь А.О. захистив докторську дисертацію, а завідувачу кафедри Роговому В.Д. присвоєно вчене звання професора.

З 1987 по 1992 роки на кафедру прийшли працювати спочатку лаборантами, а потім асистентами Борян Л.П., Єфремова Г.В., старшим викладачем Ковтун Є.М. Після трирічної  праці на виробництві асистентами було прийнято Матковського О.І. і Циба В.Г., а після закінчення аспірантури Бутка В.Д., Дерезу С.В. У 1995 році на кафедрі старшим викладачем почав працювати к.т.н. Скляр О.Г., який згодом одержує звання доцента.

У 1996 році Брагінець А.М. захистив кандидатську дисертацію. У вересні 1998 року доцента Скляра О.Г. призначено на посаду завідувача кафедри. На кафедрі активно проводиться наукова робота.

З 1999 по 2003 роки на кафедру прийшли працювати асистентами Болтянський Б.В., Скляр Р.В. У червні 2000 року Болтянський Б.В. захистив кандидатську дисертацію.

У 2003 році доцента Скляра О.Г. обирають деканом факультету механізації сільського господарства, а завідувачем кафедри – доцента Коломійця С.М. У січні 2004 року захистила кандидатську дисертацію Скляр Р.В. Протягом 2004-2008 років на кафедру прийшли працювати асистентами – Побігун А.М., Болтянська Н.І., які згодом також захистили кандидатські дисертації.

У 1999 році створено і оснащено сучасним обладнанням лабораторію переробки та приготування кормів, завідувачем  лабораторіями призначено Григоренка С.М.

З 2003 по 2015 роки кафедру очолювали к.т.н., доцент Коломієць С.М., д.т.н., професор Шацький В.В., к.т.н., доцент Скляр Р.В.

З жовтня 2015 року виконував обов’язки завідувача кафедри к.т.н., доцент Болтянський Б.В., а з липня 2017 р., після захисту  докторської дисертації, д.т.н. доцент Мілько Д.О.

З 9 липня 2018 року кафедру технічних систем технологій тваринництва реорганізовано в кафедру технічного сервісу та систем в АПК шляхом б’єднання з кафедрою технічного сервісу в АПК.