Викладачі кафедри експлуатації та технічного сервісу машин забезпечують викладання наступних дисциплін:

Обов’язкові:

Аналіз технологічних систем

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (ВСТВ)

Вступ до фаху

Гідравліка та основи водопостачання

Гідравліка (МТФ)

Гідравліка та основи гідротехніки

Експлуатація машин і обладнання

Енерго- та ресурсозбереження в АПК

Інженерна механіка (ВСТВ)

Машини, обладнання та їх використання в тваринництві

Машиновикористання в землеробстві

Машиновикористання техніки в рослинництві

Машиновикористання техніки в тваринництві

Методологія наукових досліджень

Моделювання технологічних процесів в АПК

Наукові комунікації

Основи триботехніки в системах галузевого машинобудування

Ремонт машин та обладнання

Система точного землеробства

Технічний сервіс в АПК

Технічний сервіс мехатронних систем

Транспортний процес в АПК

За вибором студента:

Аграрна інженерія

Гідропривод

Експлуатація блоково-модульних МТА

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Надійність технологічних систем (ОНП «Агроінженерія»)

Обгрунтування технологічних процесів в рослинництві

Організація робіт підприємств технічного обслуговування

Основи технічної творчості

Пально-мастильні та інші експлуатаційні матеріали

Проектування сервісних підприємств

Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин АПВ (3 семестр)

Смарт-технології в рослинництві

Технології наукових досліджень в технічному сервісі

Технологічні системи в землеробстві

Технологія наукових досліджень в агроіженерії

Обов’язкові в аспірантурі:

Асистентська практика

Методика наукових досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи

Методологія дослідної справи та спеціальні методи досліджень

Технологічні системи в технічному сервісі

За вибором аспіранта:

Технологічні системи в сільськогосподарському виробництві