Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали 2016«Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали». Посібник. Навчально-методичний комплекс: [Начально-методичний посібник для студентів із напряму підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» рівня «Бакалавр»] / І.М. Бендера, В.І. Дуганець, В.П. Кувачов та ін. / За ред. І.М. Бендери. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2016. 420 с.

.

У навчальному посібнику наведена методика вивчення дисципліни «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали» на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» напряму підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» у вищих навчальних закладах та при вивченні професійно-орієнтовних дисциплін основного циклу.
Наведено спеціальний довідковий матеріал та зразки програм, структура лекцій, методичні матеріали для проведення лабораторно-практичних занять, програмні питання для атестації, набір письмових екзаменаційних питань, збірник тестових завдань, збірник інженерних задач, методичні матеріали для виконання розрахунково-графічних робіт, індивідуальних завдань і самостійної роботи. Для студентів і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.