Презентації лекційних тем з дисципліни «Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин АПВ» до змістового модулю 1 для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія»:

– Презентація теми 1_1 з дисципліни ПТПТСМ АПВ до ЗМ1 ;

– Презентація теми 1_2 з дисципліни ПТПТСМ АПВ до ЗМ1 ;

– Презентація теми 2 з дисципліни ПТПТСМ АПВ до ЗМ1 ;

– Презентація теми 3 з дисципліни ПТПТСМ АПВ до ЗМ1 .