Вимоги санітарії і гігієни праці при переробці м'яса і м'ясних продуктів О.Г. Скляр 2016«Вимоги санітарії і гігієни праці при переробці м’яса і м’ясних продуктів». Навчальний посібник / Д.А. Бутко, О.Г. Скляр, Ю.П. Рогач, В.Г. Циб, С.В. Головін, [В.Д. Бутко ]. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. 240 с. ISBN 978-966-197-447-9

У навчальному посібнику визначення поняття «гігієна праці», «виробнича санітарія» наведено не лише з позицій сучасної медичної науки, а й у трактовці Міжнародної організації праці (МОП) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Сформульовані мета, завдання і методи гігієни праці. Послідовно і детально викладено матеріал, який стосується формування гігієнічних умов праці на виробництві: дана сучасна класифікація чинників виробничого середовища і чинників трудового процесу, висвітлені принципи регламентування (гігієнічного нормування) шкідливих і небезпечних виробничих чинників. Посібник містить відомості про законодавчу і нормативно-методичну документацію, яка допоможе фахівцям здійснювати контролюючі і оздоровчі профілактичні заходи в галузі гігієни і охорони праці. Інформаційно-навчальний посібник «Вимоги санітарії і гігієни праці при переробці м’яса і м’ясних продуктів» призначений в першу чергу для експертів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, інженерів з охорони праці, студентів факультетів переробки сільськогосподарської продукції. Він може бути корисним для інших фахівців, які в своїй професійній діяльності займаються питаннями гігієни та охорони праці у промислових та реформованих сільськогосподарських підприємствах.