Лекційні матеріали з дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» (на 1 семестр):

Лекційні матеріали дисципліни МВТТ до модуля 1:

– Тема 1 – Особливості виробництва продукції тваринництва

– Тема 2 – Сучасні технології виробництва продукції тваринництва

– Тема 3 – Організація робіт у тваринництві

– Тема 4 – Організація матеріально-технічного забезпечення та інженерно-технічної служби тваринництва

– Тема 5 – Основні принципи проектування потокових технологічних ліній у тваринництві

– Тема 6 – Розробка операційних та технологічних карт

– Тема 7 – Технічна експлуатація машин та обладнання

– Тема 8 – Матеріально-технічна база і засоби ТО машин

Лекційні матеріали дисципліни МВТТ до модуля 2:

– Тема 1 – Проблема енергозбереження – основна стратегія підвищення ефективності АПК країни

– Тема 2 – Концепція переходу на енергозберігаючі технології в кормовиробництві та технологічних процесах тваринницьких підприємств

– Тема 3 – Техніко-економічні аспекти енергозбереження в технологічних процесах тваринницьких підприємств

– Тема 4 – Енергозбереження при виробництві, транспортуванні і переробці молока

– Тема 5 – Використання нетрадиційних джерел енергії в тваринництві закордонних країн

– Тема 6 – Використання енергії вітру. Геотермальна енергетика

– Тема 7 – Метоли і способи використання геліотехнічних засобів на тваринницьких фермах

– Тема 8 – Геотермальна енергетика на службі в АПК