Обкладинка Технічний сервіс в АПК Сорваніді Ю.Г. 2021

.

.

«Технічний сервіс в АПК». Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / Ю.Г. Сорваніді, Д.П. Журавель, А.М. Бондар, О.Ю. Новік. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 157 с.

.

Навчально-методичний посібник призначений для організації аудиторної і позаудиторної самостійної роботи при підготовці та виконанню практичних робіт в процесі вивченні дисципліни «Технічний сервіс в АПК». Містить вказівки і завдання для самостійної роботи. Матеріал посібника призначений для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»
.

.

.

.