trybotehnika-kurs lekcij -2019
«Триботехніка». Курс лекцій / Д.П. Журавель, О.Ю. Новик, А.М. Бондар,
К.Г. Петренко. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. 280 с.

.

У курсі лекцій наведено структуру дисципліни «Триботехніка». Розглянуто питання теорії тертя і зношування твердих тіл в різних умовах на основі сучасного рівня знань з врахуванням фізики явищ, які протікають в зоні контакту взаємодіючих поверхонь. Наведено способи змащування, індивідуальні і групові властивості елементів і моделі трибологічних систем. Приведені методи розрахунку сисл тертя і строку служби деталей і матеріалів. Наведені відомості про самоорганізуючі процеси при фрикційній взаємодії і моделюванні триботехнічних характеристик. Приведені рекомендації по вибору матеріалів вузлів тертя і їх змащування, способи підвищення зносостійкості, а також методологію розрахунку і прогнозування зносостійкості при проектуванні.

.

.

.