Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Гідравліка» (на 1 семестр):

– Самостійна робота за темою 1 – Загальні відомості з гідравліки

– Самостійна робота за темою 2 – Гідростатика

– Самостійна робота за темою 3 – Харатеристика руху рідин

– Самостійна робота за темою 4 – Режими руху рідин. Гідравлічні опори

– Самостійна робота за темою 5 – Гідравлічний розрахунок трубопроводів

– Самостійна робота за темою 6 – Витікання рідини через отвори і насадки

– Самостійна робота за темою 7 – Сільськогосподарське водопостачання

– Самостійна робота за темою 8 – Динамічні насоси

– Самостійна робота за темою 9 – Загальні відомості про гідропривод та гідравлічні машини

– Самостійна робота за темою 10 – Поршневі гідромашини, поворотні гідродвигуни

– Самостійна робота за темою 11 – Роторні гідромашини

– Самостійна робота за темою 12 – Гідравлічні апарати і пристрої

– Самостійна робота за темою 13 – Робочі рідини для систем гідроприводів

– Самостійна робота за темою 14 – Основи проектування об’ємного гідроприводу