Якість навчально-виховної діяльності науково-педагогічних кадрів залежить, перш за все, від їх професійної кваліфікації (глибоке володіння навчальним матеріалом та відповідними методичними прийомами його викладення, уміння здійснювати її аналіз та за результатами своєчасно внесених коректив у частині, що стосується навчально-методичного забезпечення певної навчальної дисципліни).

Однією із форм підвищення якості викладання є взаємні відвідування навчальних занять. “Взаємовідвідування – ефективна форма переймання професійного та педагогічного досвіду колег і вдосконалення педагогічної майстерності викладачів. Графік взаємовідвідувань відображається у плані роботи кафедри.

Основним призначенням взаємних відвідувань навчальних занять є забезпечення постійного обміну передовим досвідом участі в навчально-виховному процесі, узгодження за обсягом навчального матеріалу, методичними прийомами та порядком викладання навчальної дисципліни в різних навчальних групах, логічною послідовністю та взаємозв’язком викладання суміжних дисциплін. У взаємних відвідуваннях навчальних занять беруть участь усі без виключення науково-педагогічні працівники кафедри: від викладачів-початківців до педагогів-майстрів і новаторів.

Графік взаємовідвідування занять ПВС кафедри технічного сервісу та систем в АПК на І семестр 2021-2022 навчального року

Графік взаємовідвідування занять ПВС кафедри технічного сервісу та систем в АПК на ІІ семестр 2021-2022 навчального року