Ялпачик В.Ф. Обладнання складів.

«Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів». Навчальний посібник / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, О.Г.Скляр, С.В. Кюрчев та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 293 с.

.

Даний посібник призначений для поглибленого вивчення першого модуля „Обладнання складів для зберігання зерна і зернопродуктів“ навчальної дисципліни „Обладнання складів“, яка є однією із засадничих за напрямом підготовки дипломованого спеціаліста за спеціальністю 133 „Галузеве машинобудування“ з одержання державного освітнього рівня Магістр. Посібник складається з двох частин – конспекту лекцій і методичних вказівок до виконання практичних робіт загальним об’ємом 32 академічних годин, тематика яких відповідає навчальній робочій програмі, розробленій на кафедрі „Обладнання переробних і харчових виробництв“ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика і затвердженій Методичною радою Таврійського агротехнологічного університету (ТДАТУ, м. Мелітополь).

.

.