Презентації лекційних тем з дисципліни «Ремонт машин та обладнання» до змістового модулю 1 для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 208 «Агроінженерія»:

– Презентація теми 1_1 з дисципліни РМО до ЗМ1 ;

– Презентація теми 1_2 з дисципліни РМО до ЗМ1 ;

– Презентація теми 2_1 з дисципліни РМО до ЗМ1 ;

– Презентація теми 2_2 з дисципліни РМО до ЗМ1 ;

– Презентація теми 3_1 з дисципліни РМО до ЗМ1 ;

– Презентація теми 3_2 з дисципліни РМО до ЗМ1 .