Лекційні матеріали з дисципліни «Наукові комунікації» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія»:

– Лекція 1 – Комунікації: види і стратегії побудови ;

– Лекція 2 – Наукові комунікації ;

– Лекція 3 – Винахідницькі завдання. Вступ ;

– Лекція 4 – Письмові форми наукової комунікації ;

– Лекція 5 – Інноваційна діяльність ;

– Лекція 6 – Інноваційно-технологічні центри .