В лабораторії приготування концентрованих кормів ауд. 7.105 проводяться наступні лабораторні роботи: «Оцінка подрібнювачів концентрованих кормів за якісними та енергетичними показниками» та «Бункери-живильники, дозатори та машини для подрібнення концентрованих кормів».

В процесі виконання робіт студенти: отримують теоретичні відомості з методики визначення якості подрібнення і енергетичних показників подрібнювача концентрованих кормів; проводять випробування подрібнювача концентрованих кормів; роблять оцінку показників якості та енергетичних показників; визначають експериментально-теоретичним шляхом закономірності зміни основних характеристик ножа з різними видами леза і досліджують їх вплив на енергетику процесу різання кормів; вивчають будову, принцип дії та регулювання: дозаторів кормів, бункерів-живильників, машин для подрібнення концентрованих кормів; викреслюють їх конструктивно-технологічні схеми та надають пропозиції по вдосконаленню робочих органів; ознайомлюються з техніко-економічними показниками обладнання, що вивчається.